Zkoušky výkonnosti

Zkoušky výkonnosti hřebců plemene Shagya - arab

Účast - Zkouškám výkonnosti se podrobují hřebci nejméně 6 letí v roce zkoušky.
Organizuje - Svaz chovatelů Shagya - araba ČR.
Úhrada -  na náklad majitele hřebce.
Místo a termín zkoušek - určuje RPK Svazu chovatelů Shagya - araba.

POŽADAVKY

1. Při zkoušce výkonnosti se hodnotí původ, typ, zevnějšek s přihlédnutím
k hodnocení při základním výběru
2. Přiježděnost a mechanika pohybu
3. Skokové zkoušky
4. Terénní zkouška
5. Kondiční test
6. Distanční jízda

ad1.

Typ – podle chovného cíle plemene Shagya - arab
Zevnějšek – hlava, krk, hřbet, záď – tělesné linie
Fundament

ad2.

Jezditelnost a mechanika pohybu. Místo drezurní obdélník 20 x 60 m. Hřebci se představují s vlastním jezdcem a nebo se zkušeným nezávislým jezdcem. Kůň absolvuje na jízdárně čtenou úlohu, která odpovídá výkonnostnímu typu plemene, přibližně na úrovni „Z“ drezúry. Koně jsou na uzdečkách bez pomocných otěží, jezdci bez ostruh, s bičíkem. Posuzují se základní chody koně, uvolněnost, rovnováha, ohebnost, přilnutí, přijímání pomůcek, způsob pohybu a celkový dojem.

ad3.

Skokové zkoušky
a. Skok ve volnosti – postupová gymnastická řada. Místo – nejvhodnější krytá
   jízdárna 3 překážky se skokovou uličkou. První jako vskok do kombinace
   cca 40 – 50 cm, druhá stationáta o výšce 60 – 70 cm a třetí oxer 100 cm.
   Odskoková bariéra se povoluje.
b. Parkur – skok se zkušeným jezdcem na ohraničené ploše 40 x 80 m s počtem
   8 umělých překážek, výška 80 cm. Posuzuje se způsob skákání ochota ke
   skákání, příježděnost, pozornost koně. Čas se nehodnotí.

ad4.

Terénní zkouška – se absolvuje na trati 3 000 m dlouhé, doporučená rychlost 400
m/min. Počet pevných překážek deset, o výšce 70 cm a šíře max. 80 cm.
Posuzuje se: chyby na překážkách, prostornost a způsob pohybu ve cvalu, způsob
skákání. Čas se nehodnotí.

ad5.

Kondiční test – na závěr zkoušky se podrobí hřebci veterinární kontrole.

ad6.

Distanční jízda – o délce min. 39 km může být součástí ZV nebo nahrazena absolvováním jedné vytrvalostní jízdy ( též minimální délka trati 39 km) a to v období mezi 5 a 6 rokem stáří nebo v období do půl roku po absolvované výkonnostní zkoušce. V obou případech předloží majitel hřebce potvrzení o absolvování vytrvalostní jízdy vystavené pořadatelem soutěže. Umístění se nehodnotí, kůň však nesmí být diskvalifikován

VŠEOBECNĚ

 • ZV se mohou zúčastnit hřebci, kteří mají udělený předvýběr k plemenitbě (je tedy rozhodnuto o jeho akceptování do chovu plemene Shagya – arab). Výběr – oprávnění k plemenitbě se tomuto hřebci uděluje po absolvování výkonnostní zkoušky.
 • Zkoušku se doporučuje absolvovat v průběhu tří dnů, bez distanční jízdy je jednodenní.
 • Zkouška může být nahrazena:
  1. Staničním 100 resp. 80 – denním testem.
  2. Na základě výkonnosti v disciplinách organizovaných FEI a ČJF
  (skokových, drezurních, military či spřežení) s minimální obtížností stupně L, v případě distančních závodů musí hřebec absolvovat 3 x 60 km a 2 x 80 km v průběhu

Komise při výkonnostních zkouškách je 5 členná.
Stupnice 1 – 10. Průměr všech známek hodnotitelů je výsledkem zkoušky.
Hodnotí se:

 • Typ a pohlavní výraz
 • Zevnějšek – tělesné linie
 • Fundament
 • Celková stavba těla
 • Jezditelnost
 • Krok
 • Klus
 • Cval
 • Skok ve volnosti – lze zařadit
 • Skoková zkouška – parkur
 • Terénní zkouška

Zkoušky úspěšně absolvuje kůň s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí v jednotlivé disciplině obdržet hodnocení pod 5 bodů. Zkoušky jsou pro hřebce zařazované počínaje rokem 1999 povinné.
Úspěšně absolvované výkonnostní zkoušky zahraničních hřebců, včetně hřebčinských a hřebčineckých ZV zvláště z Národného žrebčína v Topoľčiankách, může po akceptování hřebce RPK Shagya - araba ČR přiznat s výjimkou, uvedenou v bodě 12.2.1. Řádu PK.


Základní zkoušky výkonnosti klisen Shagya - arab (pod sedlem).

Účast -  Klisny nejméně čtyřleté v roce zkoušky
Organizuje - Svaz chovatelů Shagya - araba ČR
Úhrada - Na náklad majitele
Místo a termín zkoušek - určuje RPK Svazu chovatelů Shagya - araba ČR


POŽADAVKY:

a) Skok ve volnosti 90 – 100 – 110 cm
b) Jízdárna – drezúra
Jezdí se na povel, hodnotí se celkové provedení a pohyb ve třech chodech.
c) Kavaletová řada
d) Postupová řada
Při zkouškách je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší jak 75 cm. Jezdce dodal majitel koně.
Hodnotí tříčlenná komise.

Hodnocení tři známky:

1. mechanika pohybu koef. 0,4
2. vrozené schopnosti – ochota koef. 0,4
3. jezdecká připravenost ke zkoušce koef. 0,2

Stupnice 1 – 10. Průměr všech známek hodnotitelů je výsledkem zkoušky.
Výsledek zkoušky se vypočte z průměru bodového hodnocení všech členů komise v jednotlivých částech, vynásobením koeficienty a součtem těchto podílů.

Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí v jednotlivé disciplině obdržet hodnocení pod 5 bodů. Zkoušky výkonnosti klisen nejsou povinné. Pokud se absolvují, slouží ke zvýšení chovné hodnoty klisny se záznamem v HPK.

Drezurní úloha pro zkoušku pod sedlem:

A vjezd, krok F - H změnit směr,klus prodloužit (lehký)
X stát, pozdrav, krok C pracovní klus (vysedět)
kruh průměr 20 metrů
C na pravou ruku C krátký cval
H - F změnit směr K - H prodloužit
A lehký kluss B pracovní klus
M - K prodloužit A krok
A pracovní klus (vysedět)
kruh průměr 20 metrů
E obrat vpravo
A krátký cval X stát (6 sekund), krokem
H - K prodloužit B obrat vlevo
A pracovní klus (vysedět) C stát (6 sekund)

Odjezd v A na velký obdélník, klus lehký na levou ruku. Kavaletové řady dvakrát přes řadu B pak ihned na řadu C třikrát. Při úpravě klus na velkém obdélníku.
Krok – vjezd v A, X – stát – pozdrav, odjezd v A na volné otěži.


Zkoušky výkonnosti klisen Shagya - arab (v zápřeži)

Účast - Klisny nejméně čtyřleté v roce zkoušky. Ve dvojspřeží může být druhým koněm starší kůň – učitel.
Organizuje - Svaz chovatelů Shagya - araba ČR
Úhrada - Na náklad majitele
Místo a termín zkoušek - určuje RPK Svazu chovatelů Shagya - araba ČR


POŽADAVKY:

1. Přiježděnost a mechanika pohybu
2. Schopnosti a ochota – ovladatelnost
3. Zkouška v tahu – připravenost

ad1.

Přiježděnost a mechanika pohybu – drezurní obdélník 40 x 100 m (40 x 80 m).
Drezurní úloha čtená.
Koně jsou postrojováni v libovolných postrojích, které jsou v odpovídajícím stavu (pevnost – čistota – ošetření). Uzdění vhodné pro mladé koně, dané použitým stylem zápřeže. Bandáže ani pomocné otěže nejsou povoleny.
Koně jsou zapřažení ve voze (kočáře) na loukoťových kolech nebo pneumatikách, vybaveném alespoň jednou brzdou. Pro jednospřeží musí být vůz vybaven dvěma ojkami, může být jednoosý.
Jezdec po celou dobu trvání ZV má v ruce bič (mimo stání). Na hlavě má pokrývku, dále rukavice a přikrývku. Posádku dále tvoří spolujezdec (ve všech částech ZV), případně čtenář. Oba jsou korektně a stylově oblečeni, včetně pokrývky hlavy.

Hodnotí se
- základní chody – prostornost a pravidelnost
- uvolněnost – rovnováha, přímost
- ohebnost, přilnutí
- způsob pohybu a celkový dojem

ad2.

Ovladatelnost – kolbiště minimálně 40 x 60 m. Trať vytyčena devíti brankami vozatajského parkuru (kužele) o vnitřní šířce 2,5 m. Předepsaným chodem je klus.

Hodnotí se
- ochota k práci
- přiježděnost, přijímání pomůcek
- způsob absolvování, čas se nehodnotí

ad3.

Zkouška spolehlivosti v tahu na přímé dráze o délce 100 m. Dvě zastavení do klidu min. 5 sekund. Znovu zabrání – vše v kroku. Místa zastavení jsou označena.
Posádku tvoří u dvojspřeží minimálně čtyři osoby a u jednospřeží dvě osoby.
Spolujezdec může spřežení doprovázet pěšky (min. 1,5 m od koně) a v okamžiku stání držet koně u hlavy.

Hodnotí se
- ochota k práci
- plynulost a přímost zabírání
- psychická připravenost koní

Hodnotí tříčlenná komise.
Hodnocení tři známky:

1. mechanika pohybu koef. 0,4
2. schopnost – ochota koef. 0,4
3. připravenost koef. 0,2

Stupnice 1 – 10. Průměr všech známek hodnotitelů je výsledkem zkoušky.
Výsledek zkoušky se vypočte z průměru bodového hodnocení všech členů komise v jednotlivých částech, vynásobením koeficienty a součtem těchto podílů.

Zkoušky úspěšně absolvuje kůň s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí v jednotlivé disciplině obdržet hodnocení pod 5 bodů. Zkoušky nejsou povinné. Slouží ke zvýšení chovné hodnoty koně se záznamem v HPK.

 

 
 

 

 
 

 
         shagyaarab.org@seznam.cz                                                 
 


© Web4ce 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat