Oznámení správce PK ShA ČR

Rozhodnutím RPK byli do Plemenné knihy hřebců ShA ČR zařazeni tito hřebci:
-2522 Saklavi VII-CZ Sonador
-2523 O´Bajan VI-CZ Maghreb (obdržel od RPK dvouletou vyjímku a má nárok působit v plemenitbě v letech 2018 a 2019).Zpráva o zápisu klisen a výběru hřebců ze dne 20.5.2018

Členové RPK ve složení Ing.Blanka Kytlicová a Aleš Musil provedli  výběr importovaných hřebců do plemenitby a zápis klisen do PK:

 

Výběr hřebců:

Kalif 2– 14-ti letý plemenný hřebec zapůjčen z Rakouska na stanici u p.Petra Hájka, otec Koheilan IV-2 El Cid, matka Farah-879 po Shagya XXII-51, chovatelem i majitelem je p.Fl.Adensamer, hřebec předveden ve sportovní kondici, bylo provedeno aktuální měření  a sl.popis, hřebec bude zapsán do PK na základě hodnocení z PK AT.

Gazal Golyó– 12-ti letý plemenný hřebec zapůjčen z Francie na stanici u p.Kateřiny Milsimrové, otec 3929 Gazal XIX Paris, matka Pici CZ-Sh-A-361/ O´Bajan XVIII-5/ po 2597 O´Bajan XVIII Batan, chovatel: Cerevisa Kft. -Hu, majitel: Haas Edda –Fr., hřebec předveden v dobré kondici, bylo provedeno aktuální měření  a sl.popis, hřebec bude zapsán do PK taktéž na základě hodnocení z PK AT, kde je původně akceptován.

 

Zápis klisen:

7768 Gazal V-10 GANGA-10-ti letá klisna import Slovensko v r.2013, otec 41 Gazal V Tuareg, matka 608 Dahoman X-4 po 218 Dahoman X, chovatel: NŽ Top., majitel: E.Kroupová, nájemce: P.Hájek. Celkové hodnocení klisny 7,8b., zápis do HPKK.

78/532 Tosiba-5-ti letá klisna „českého chovu“, otec 930 Kasr El Nil II-CZ Tomba El Nil, matka Asiba CZ-SH-A-98 po 3154 Siglavy Bagdady-21 /SB II/, chovatel: M.Váchová, majitel: R.Vlk. Celkové hodnocení klisny 7,1, zápis do PPKK-nedostatečné tělesné rozměry.

Koheilan XV-1 SK Shamanka-4 letá klisna, import Slovensko, otec: 2923 Koheilan X-CZ Jas, matka: Kemír 6 SK po 233 Kemír s.v., chovatel: Ing.P.Görözdi, majitel:Z.Prokopová. Celkové hodnocení klisny 7,2b., zápis do PKK-nedostatečná holeň.XXVI.NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA KONÍ PLEMENE SHAGYA ARAB 2018

XXVI.Národní přehlídka koní plemene Shagya arab se bude konat v sobotu 4.srpna 2018             Místo konání:  ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o., Dolní 115, 763 62 Tlumačov

Veterinární podmínky

a)      Ke každému koni musí být při přejímce předložen průkaz koně, kde je uvedeno, že kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem příslušné vakcíny a je v imunitě proti influenze  (chřipce koní /ne starší než 1 rok) . Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu (přehlídky).

b)      Kůň od 12 měsíců stáří musí být sérologicky vyšetřen s negativním výsledkem na Infekční anémii koní. Vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.

 

Startovné a ustájení (box) musí být uhrazeno předem na BÚ 1301346309, kód banky  0800;  do  25.6.2018. Člen a (resp.) přispívající člen svazu hradí za účast na přehlídce 300,- Kč,  nečlen  500,- Kč,  zašle-li přihlášku a zároveň platbu  do 25.června 2018.

Při zaslání přihlášky po 25.6.2018, ale nejpozději do 4.7.2018 je sazba za účast na přehlídce  dvojnásobná – to znamená řádný a přispívající člen 600,-Kč, nečlen 1000,-Kč. Koně, kteří budou přihlášeni později tj. po 25.6.2018 nebudou uvedeni v katalogu přehlídky.

Forma úhrady převodem na bankovní účet Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s.,                  Při platbě vždy uvádějte VS = (uvedené) Vaše telefonní číslo spolu se slovní identifikací platby  (např. příjmení majitele, jméno koně a to v kolonce „ve zprávě pro příjemce“ !!!

 

Veterinární přejímka koní proběhne: 

  • v pátek 3.8.2018 od 15:00 do 20:00 hodin
  • v sobotu 4.8.2018 od 7:30 do 10:00 hodin

 

Uzávěrka  přihlášek  -  25. června 2018  !!!

 

PROPOZICE + PŘIHLÁŠKA ke stažení zde   ZPRÁVA O ZÁPISU KLISEN 16.5.2018 U CHOVATELŮ

Členové RPK ve složení Ing. Kateřina Kumble a Ing. Adam Zagóra zapsali 16.5.2018 do PK Shagya araba 5 klisen.

3 klisny u paní Vlčkové v Bukové:

a)      Kyara Des Charmes - 6-ti letá klisna importovaná z Francie, otec Gazal Golyo, matka Koheilan Malika. Celkově hodnocena 6,3 bodů, zapsaná do PPKK.

b)      Ganah - 18-ti letá vraná klisna importovaná z Francie, otec El Kalu, matka Galea (Ibn Galal). RPK rozhodla o zápisu klisny do PK na základě předloženého hodnocení ve věku 3 let klisny z Rakouska. Celkově hodnocena 6,9 bodů, zapsaná do PKK. Obě předchozí klisny v majetku paní Vlčkové.

c)      Koheilan XI-1 Karolína - 4 letá klisna, světlá hnědka, otec Koheilan XI Split, matka Mersuch Mihalyka. Celkově hodnocena 7-mi body, zapsaná do PKK. Majitelem je Stáj Karolína z.s.

2 klisny, pravé sestry v majetku pana  Jirsy v Křepenicích:

a)      Shezabel - 10-ti letá klisna, otec Koheilan V-Ursus, matka Sheraky. Klisna hodnocena celkem 8,5 body, HPPK.

b)      Sherry - 8-mi letá pravá sestra, hodnocena celkem 6,85 body, PPKK.SVOD KLISEN - HŘEBČÍN JENÍKOV + PŘEDNÁŠKA posuzování exteriéru koní plemene Shagya arab

Hřebčín Jeníkov bude dne 22.9.2018 od 9:00 hodin pořádat svod klisen, kde bude součástí i přednáška na téma posuzování exteriéru koní plemene Shagya arab, přednášejícím bude Doc. Ing. Miroslav Maršálek,CSc. z Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Místo přednášky bude Motorest  u Lípy – Třebihošť cca od 13:00 hodin. Zájemci o přednášku se hlásit nemusí. Koně na svod je možno přihlásit do 15.9.2018.VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY HŘEBCŮ/KLISEN 2018

Upozorňujeme zájemce o výkonnostní zkoušky hřebců/klisen, že se naskytla možnost uspořádat letošní VZ v areálu ZEMSKÉHO HŘEBČINCE TLUMAČOV, a to v neděli 5.8.2018 po přehlídce.

Přihlášené klisny ve věku tří nebo čtyř let mají nárok na získání národní dotace po úspěšném absolvování zkoušky výkonnosti a zapsání do HPK nebo PK od MZe do výše 7000 Kč . Zájemci o tuto dotaci to musí písemně  uvést do přihlášky k výkonnostním zkouškám.

Případné zájemce prosíme o zaslání přihlášky k výkonnostním zkouškám nejpozději do 25.6.2018.ZAČÁTKEM KVĚTNA BYL AViZOVÁN DOVOZ PLEMENNÉHO HŘEBEC GAZAL GOLYO DO ČESKÉ REPUBLIKY

 

Gazal Golyo je 12letý vraný hřebec plemene Shagya Arab.

KVH: 163cm              Ohol: 21.5cm

SCID/CA testy negativní

 

Otec:Gazal XIX (PARIS)

Matka: O’Bajan XVIII-3 Pici ( Batan)

 

- v roce 2009 vítěz všech arabských plemen v Rakousku

- v roce 2012 vítěz testu výkonnosti hřebců (jeden z nejlepších výsledků, který získal hřebec Shagya Arab ve  Stadl Paura)

Gazal Golyo je velmi charakterní a lehce jezditelný hřebec, se kterým se dobře pracuje.

Je to typický Shagya Arab, silné kostry, s velmi dobrým fundamentem, dlouhým vysoko nasazeným krkem, šikmou lopatkou, korektní horní linií a vynikající mechanikou pohybu.

Gazal Golyo je využíván všestranně, s úspěchem závodí ve vytrvalosti ( stupeň L, vždy kvalifikovaný, nikdy nezakulhal).

TREC ( vítěz PTV a "Maîtrise des allures", 2. místo šampionátu Départemental)

drezurní soutěže (stupeň S), skoky (stupeň Z).

Gazal Golyo má přirozeně nízkou klidovou tepovou frekvenci a je schopen rychlé regenerace. Jeho chování mezi ostatními koňmi na soutěžích je bezproblémové. 

Licentovaní synové v chovu: (Shahim des Charmes-vítěz hřebců 2015, senior šampion Araberschau ve Stadl Paura 2015 a Osiris des Charmes - nejlépe hodnocený hřebec ve Švýcarsku)

Pro letošní rok bude působit na stanici -  Dolní Dvořiště, kontaktní osoba p.Katka Milsimrová

 Zápis z jednání RPK 27.3.2018, Dolní Dvořiště

Dne 27.3.2018 proběhla schůzka RPK Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s., v Dolním Dvořišti

Zápis naleznete zde...Kandidáti pro nadcházející volby do RPK svazu

Vážení členové spolku, níže uvádíme seznam kandidátů k volbám do RPK na schůzi 17.3.2018. Někteří připojili i krátkou zprávu ke své kandidatuře.

PhMr. Václav Ušák - zpráva ke kandidatuře
Petr Hájek - zpráva ke kandidatuře
Ing. Aleš Musil
Vladimír Cerman
Ing. Blanka Kytlicová
Ing. Kateřina Kumble- PultrováSEZNAM PLEMENNÝCH HŘEBCŮ PRO PŘIPOUŠTĚCÍ OBDOBÍ 2018 + POKYNY PRO VEDOUCÍ STANIC HŘEBCŮ + OMLUVA VEDENÍ PK

Vážení chovatelé,

představujeme Vás aktální seznam plemenných hřebců s oprávněním působit v plemenné knize Shagya arab v ČR pro připouštěcí období 2018.

SEZNAM PLEMENNÝCH HŘEBCŮ 2018

POKYNY VŠEM VEDOUCÍM STANIC HŘEBCŮ A INSEMINÁTORŮM KLISEN PRO PŘIPOUŠTĚCÍ OBDOBÍ ROKU 2018

____________________________________________________________________________

Vedení PK se omlouvá za chybu, v důsledku které  nebudou v letošním tištěném Seznamu hřebců ASCHK ČR uvedeni hřebci 1112 Shagya VI-CZ (Bónusz) , majitel KABRONA s.r.o., 1689 Shagya VIII-CZ (Tobien), majitelka Denisa Kučerová  a 2275 Siglavy Bagdady IV-CZ (Watan), majitel SCHK Morava, držitel Ing. Aleš Musil.

Po domluvě ASCHK ČR (pan Políček) bude vedení PK kontrolovat zaslaný seznam hřebců Shagya-arab na daný rok znovu před zadáním do tisku.

Radomír Kavka

____________________________________________________________________________POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI Svazu chovatelů Shagya araba v České republice, z.s.

Dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi Svazu chovatelů Shagya araba v České republice, z.s., která se koná v sobotu 17.3.2018 od 10:30 hod. 

Místo konání: Hostinec Pod Lípou, Vyskytná nad Jihlavou č.p.55, 588 41

(sjezd z dálnice D1 směr od Prahy č.104 a od Brna č.112)

Pokud se řádný člen na schůzi nemůže dostavit, může dát plnou moc svému zástupci pro možnost hlasování, ale pouze v případě, že je zástupce řádným členem. Pro tuto situaci je níže vzor formuláře „Plná moc“ k vyplnění pro fyzické osoby a právnické osoby.

 

POZVÁNKA

PLNÁ MOC PRO FO

PLNÁ MOC PRO PO

 

Děkujeme a těšíme se na Vaší účast.Informace pro uchazeče o kandidaturu do RPK

Dobrý den,

dovolujeme si oslovit uchazeče, kteří mají zájem se stát členy RPK, aby nám na e-mail shagyaarab.org@seznam.cz oznámili svojí kandidaturu.

Zájemci nám mohou  v rozsahu maximálně jedné normostrany formátu A4, nastínit svoje vize pro budoucí fungování RPK, nejpozději do 28.2.2018, následně bude zveřejněno na stránkách svazu. Nová RPK bude volena při jarní schůzi dne 17.3.2018 (místo bude včas upřesněno).

 

Děkujeme.Upozornění na blížící se termín uhrazení členského poplatku na rok 2018

Dobrý den,

upozorňujeme na blížící se termín uhrazení členského poplatku.

  •  člen přispívajicí 400,-
  •  člen řádný 800,-

 

Poplatek je třeba uhradit nejpozději do 28.2.2018 na bankovní účet svazu, číslo 1301346309 / 0800.

Při platbě vždy uvádějte  variabilní symbol = uvedené Vaše telefonní číslo spolu se slovní identifikací platby, jinak je možné, že Vaše platba nebude identifikována !!!

Ten kdo nebude mít řádně a včas urazený členský poplatek nemá nárok na čerpání svazových výhod.

 

Děkujeme

Svaz chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s.

 Zápis ze schůze předsednictva 23.1.2018, Slatiňany

Dne 23.1.2018 se konala schůze předsednictva Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s. ve Slatiňanech.

Zápis a rozhodnutí zde...

Současně byl schválen předsednictvem  sazebník poplatků na rok 2018

 INFORMACE - MOŽNOSTI ÚČASTI V DISKUZI NAD NOVÝM ZNĚNÍM ŘÁDU PLEMENNÉ KNIHY

Svaz Shagya araba v ČR dne 24.1.2018  od 10:00 nabízí členům spolku účast v diskuzi nad novým zněním Řádu plemenné knihy (ŘPK) v Hřebčíně Slatiňany,  v knihovně vedle kanceláří ústřední evídence koní.PF 2018Zápis a usnesení ze členské schůze Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s.

Dne 12.11.2017 proběhla v Choťovicích členská schůze Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s.
Zápis, usnesení a přehlednou bilanci přehlídky v Martinicích, včetně konference ISG naleznete zde...ZMĚNA KONTAKTNÍ OSOBY PRO VEDENÍ PLEMENNÉ KNIHY SHAGYA ARAB

Upozorňujeme chovatele, že ke dni 12.11.2017 vešlo v platnost písemné odstoupení MVDr.Jany Paškové z RPK a současně i ukončení práce ve vedení Plemenné knihy Shagya arab.

Obracejte se tedy prosím na náhradní kontaktní osobu pro vedení PK:

Osoba: Kavka Radomír
Adresa: Hřbitovní 537, 687 22 Ostrožská  Nová Ves
Telefon: +420 725 401 441
Email: kavka@sharr.czOZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ ČLENA REVIZNÍ KOMISE

Revizní komise oznamuje, že na vlastní žádost odstoupil její člen Radomír Kavka, a to z důvodu možného střetu zájmů. Na členské schůzi dne 12. 11. 2017 byl Radomír Kavka pověřen prozatímním vedením plemenné knihy Shagya araba v ČR.

Za revizní komisi Naděžda SmirnovováUPOZORNĚNÍ - ŽÁDOST O OPRÁVNĚNÍ K PLEMENITBĚ NA ROK 2018 + PŘIPOUŠTĚCÍ REJSTŘÍKY 2017

Upozorňujeme majitele plemenných hřebců, že do 25.11.2017 je nutno zaslat žádost o oprávnění k plemenitbě pro sezonu 2018. V rámci ČR žádost zasílá a tento poplatek hradí vždy majitel hřebce.

Prosíme také majitele plem. hřebců o zaslání vyplněných připouštěcích rejstříků za rok 2017 , a to nejpozději do 30.11.2017.

 

Zasílací adresa:

Osoba: Kavka Radomír
Adresa: Hřbitovní 537, 687 22 Ostrožská  Nová Ves
Telefon: +420 725 401 441
Email: kavka@sharr.cz , v kopii na shagyaarab.org@seznam.cz

 

Děkujeme.


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  > >>

 
 

 

 
 

 
         shagyaarab.org@seznam.cz                                                 
 


© Web4ce 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat