Pozvánka na výstavu „KŮŇ“ v Lysé nad Labem

 

 PODĚKOVÁNÍ

   FOTKY Z NÁRODNÍ PŘEHLÍDKY SHAGYA ARABŮ, VELKÁ CHUCHLE 2020

Odkaz na galerii fotografií ke stažení z XXVIII.Národní přehlídky koní plemene Shagya Arab od oficiální fotografky Martiny Burianové (www.martinaburianova.cz).

 

FOTOGRAFIE NA ZONERAMA KE STAŽENÍ

 

ŠAMPIONKA PŘEHLÍDKY 2020 klisna AZNAVU D1/32/Sh, Chovatel/ majitel: Machková EvaVÝSLEDKY XXVIII.NÁRODNÍ PŘEHLÍDKY KONÍ PLEMENE SHAGYA ARAB, VELKÁ CHUCHLE 2020

V sobotu 1.8.2020 se konala v areálu dostihového závodiště CHUCHLE ARÉNA PRAHA  již 28.Národní přehlídka koní plemene Shagya arab. Níže naleznete výsledkovou listinu.

 

Hodnotící komise:

1. Doc.Ing. Miroslav Maršálek, CSc.

2. Ing. Aleš Musil

3. Irena Sládková

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ke stažení zde...

 PŘEHLÍDKA VELKÁ CHUCHLE - Časový plán a pokyny 31.7.-1.8.2020

Dobrý den,

Vážení účastníci XXVIII.Národní přehlídky koní plemene Shagya arab. Přehlídka se blíží, proto Vám zasíláme bližší informace.

Níže naleznete časový harmonogram a mapku areálu, kde je vyznačen příjezd, parkoviště, stáje, opracoviště a kolbiště. 

 

Nahoře je vyznačen sjezd z Radotínské, dole na mapce je parkoviště pro účastníky akce.

 

Příjezd k areálu: směr od Radotína (Strakonická nebo městský okruh) – sjezd na Radotín – před mostem Pražského okruhu zahnout doleva a pak hned zase doleva na ul. Radotínskou. Z Radotínské sjezd na k areálu před tribunou a autobusovou otočkou doprava.  

Příjezd k areálu: směr od centra Prahy – příjezd po Strakonické, poté sjezd doprava na Chuchle Arenu Praha – za Hornbachem doleva na Radotínskou. Z Radotínské sjezd na k areálu za tribunou a autobusovou otočkou doleva. 

 

Ve stájích pro klisny nejsou napaječky , tak prosím nezapomeňte sebou kýble na vodu pro každého koně.

 

Dále prosíme o dodržování pokynů, které se týkají především bezpečnosti a platí po celou dobu konání akce:

   - v celém areálu je zákaz stavění ohrádek pro koně (el. ohradníků atd...)

   - zákaz volného pohybu psů (pouze na vodítku a nutno uklízet exkrementy)

   - zákaz otevřeného ohně 

 

Předem Vám velice děkujeme za dodržování.

Těšíme se na Vaší účast a přejeme příjemnou a bezproblémovou cestu.

 

Svaz chovatelů Shagya Araba v České republice, z.s.

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

MAPKA

 UPOZORNĚNÍ NA BLÍŽÍCÍ SE TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK - VELKÁ CHUCHLE

Dobrý den,

upozorňujeme všechny na blížící se termín uzávěrky přihlášek na XXVIII. Národní přehlídku koní plemene Shagya arab, která se koná v sobotu 1.srpna 2020 na dostihovém závodišti CHUCHLE ARENA PRAHA - VELKÁ CHUCHLE.

 

Urgentně z organizačních důvodů prosíme všechny, kteří mají zájem, aby zaslali své přihlášky do 25.ČERVNA 2020 !!!

 

Člen a (resp.) přispívající člen hradí za účast na přehlídce 300,-kč, nečlen 500,-kč zašle-li přihlášku do 25.června 2020.

Pří zaslání přihlášky po 25.6.2020, ale nejpozději do 30.6.2020 je sazba za účast na přehlídce dvojnásobná - to znamená řádný a přispívající člen 600,-kč, nečlen 1000,-kč.

 

S pozdravem

Svaz chovatelů Shagya Araba v České republice,z.s.

 

 Propozice + přihláška na XXVIII. Národní přehlídku koní plemene Shagya arab, VELKÁ CHUCHLE

XXVIII. Národní přehlídka koní plemene Shagya arab se bude konat v sobotu 1.srpna 2020 na dostihovém závodišti CHUCHLE ARENA PRAHA - TMM s.r.o., Radotínská 69/34, VELKÁ CHUCHLE

 

Veterinární podmínky

a)      ke každému koni musí být při přejímce předložen průkaz koně, kde je uvedeno, že kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem příslušné vakcíny a je v imunitě proti influenze  (chřipce koní /ne starší než 1 rok) . Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu (přehlídky).

b)     kůň od 12 měsíců stáří musí být sérologicky vyšetřen s negativním výsledkem na Infekční anémii koní. Vyšetření nesmí být starší 12 měsícůO výsledku vyšetření je veterinářem proveden zápis do průkazu koně, včetně čísla protokolu.

 

Startovné a ustájení (box) musí být uhrazeno předem na BÚ 1301346309, kód banky  0800;  do  25.6.2020. Člen a (resp.) přispívající člen svazu hradí za účast na přehlídce 300,- Kč,  nečlen  500,- Kč,  zašle-li přihlášku a zároveň platbu  do 25.června 2020.

Při zaslání přihlášky po 25.6.2020, ale nejpozději do 30.6.2020 je sazba za účast na přehlídce  dvojnásobná – to znamená řádný a přispívající člen 600,-Kč, nečlen 1000,-Kč. Koně, kteří budou přihlášeni později tj. po 25.6.2020 nemohou být uvedeni v katalogu přehlídky.

Forma úhrady převodem na bankovní účet Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s.,  Při platbě vždy uvádějte VS = (uvedené) Vaše telefonní číslo spolu se slovní identifikací platby  (např. příjmení majitele, jméno koně a to v kolonce „ve zprávě pro příjemce“ !!!

 

Uzávěrka  přihlášek  -  25. června 2020  !!!

 

PROPOZICE + PŘIHLÁŠKA ke stažení zde      

 

Veterinární přejímka koní proběhne: 

  • v pátek 31.7.2020 od 14:00 do 20:00 hodin
  • v sobotu 1.8.2020 od 7:30 do 10:00 hodin

 Pokračování v přípravách na XXVIII.NÁRODNÍ PŘEHLÍDKU Sh-A

Informujeme, že organizační tým svazu se rozhodl na základě současného stavu pokračovat v přípravách na XXVIII.Národní přehlídku koní plemene Shagya arab.

Přehlídka se bude konat v termínu 1.8.2020 na dostihovém závodišti CHUCHLE ARENA PRAHA - TMM s.r.o., Radotínská 69/34, Praha - VELKÁ CHUCHLE.

Pro zájemce budou v průběhu následujicího týdne zveřejněny a zaslány propozice včetně přihlášky na přehlídku.Jarní schůze svazu ZRUŠENA

Na základě vyhlašeného stavu nouze vládou ČR ze dne 12.3.2020 ruší předsednictvo Svazu chovatelů Shagya araba v ČR konání členské schůze ve Vyskytné nad Jihlavou (Hostinec pod Lipou) dne 14.3.2020 od 10:30 hodin. za Svaz chovatelů Shagya araba v ČR Adam Zagóra

Potvrzení konání členské schůze dne 14.3.2020, Vyskytná nad Jihlavou

Předsednictvo Svazu chovatelů Shagya araba v ČR tímto potvrzuje termín konání členské schůze ve Vyskytné nad Jihlavou (Hostinec pod Lipou) dne 14.3.2020 od 10:30 hodin. Součástí schůze bude přednáška MVDr. Benešové na téma : První pomoc u koní.POZVÁNKA NA JARNÍ ČLENSKOU SCHŮZI Svazu chovatelů Shagya Araba v České republice, z.s.

Dovolujeme si Vás pozvat na jarní členskou schůzi Svazu chovatelů Shagya Araba v České republice, z.s., která se koná v sobotu 14.3.2020 od 10:30 hod. 

Místo konání: Hostinec Pod Lípou, Vyskytná nad Jihlavou č.p.55, 588 41

(sjezd z dálnice D1 směr od Prahy č.104 a od Brna č.112)

Těšíme se na Vaší účast.

POZVÁNKA

 Upozornění na blížící se termín uhrazení členského poplatku na rok 2020

Dobrý den,

upozorňujeme na blížící se termín uhrazení členského poplatku na rok 2020.

V letošním roce došlo po odsouhlasení předsednictva svazu k navýšení členského poplatku řádného a přispívajícího člena.

  •  člen přispívající má nově povinnost uhradit částku 500,-
  •  člen řádný má nově povinnost uhradit částku 1000,-

 

Členové, kteří členský poplatek mají již uhrazený před navýšením, dle sazebníku 2019 mají povinnost doplatit rozdíl na účet svazu. 

Poplatek je třeba uhradit nejpozději do 28.2.2020 na bankovní účet svazu, číslo 1301346309 / 0800.

Při platbě vždy uvádějte  variabilní symbol = uvedené Vaše telefonní číslo spolu se slovní identifikací platby, jinak je možné, že Vaše platba nebude identifikována !!!

Ten kdo nebude mít řádně a včas uhrazený členský poplatek nemá nárok na čerpání svazových výhod.

Děkujeme

Svaz chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s.SAZEBNÍK POPLATKŮ NA ROK 2020

Dne 13.1.2020 v Praze - Velká Chuchle byl schválen předsednictvem Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s. sazebník poplatků na rok 2020. 

Nárok na členskou sazbu má pouze člen, který má včas a řádně uhrazen členský poplatek a v termínu splněny všechny závazky a povinnosti člena dle stanov svazu. Pokud tomu tak není, budou veškeré služby poskytnuty pouze za sazby nečlena !!!
 
POZOR !!!  V sazebníku na rok 2020 došlo k několika změnám. Jedna z těchto změn se týká navýšení členského poplatku řádného a přispívajicího člena. 
 
 


2943 DAHOMAN IV-CZ (TAMARIX) – PŘIPOUŠTĚCÍ OBDOBÍ 2020

Zemský hřebčinec Tlumačov  s.p.o. nabízí pro letošní připouštěcí sezónu možnost zapůjčení plemenného hřebce  2943 Dahoman IV- CZ /Tamarix na připouštěcí stanici.

 

V případě Vašeho zájmu, je možnost po předchozí domluvě, zapůjčení tohoto hřebce k přirozené plemenitbě pro připouštěcí období 2020. 

 

Veškeré další informace poskytne  Ing. Ondřej Mamica Ph.D - 775 224 728.

 

Pokud dojde k vzájemné dohodě do konce tohoto týdne, bude ještě možné v tištěném seznamu plemenných hřebců pro rok 2020 uvést stanici, kde hřebec bude působit.  

 

 Dočasné přerušení aktualizace PK-online

Z důvodu zavádění nového informačního systému v ÚEK v němž  je vedena databáze ústřední evidence  koní nebude několik následujících týdnů aktualizovaná naše PK on-line.  Děkujeme za pochopení.

 

 

 PF 2020Zápis z jednáni RPK ze dne 27.11.2019, Olomouc

Dne 27.11.2019 proběhla schůzka RPK Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s., v Olomouci.

Zápis naleznete zde...Zápis ze členské schůze Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s.

Dne 9.11.2019 proběhla ve Výskytné nad Jihlavou členská schůze Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s. Zápis naleznete zde...UPOZORNĚNÍ - ŽÁDOST O OPRÁVNĚNÍ K PLEMENITBĚ NA ROK 2020 + PŘIPOUŠTĚCÍ REJSTŘÍKY 2019

Upozorňujeme majitele plemenných hřebců, že do 25.11.2019 je nutno zaslat žádost o oprávnění k plemenitbě pro sezonu 2020. 

Prosíme také majitele plem. hřebců o zaslání vyplněných připouštěcích rejstříků za rok 2019 , a to nejpozději do 30.11.2019.

 

Zasílací adresa:

Osoba: Kavka Radomír
Adresa: Hřbitovní 537, 687 22 Ostrožská  Nová Ves
Telefon: +420 725 401 441
Email: kavka@sharr.cz , v kopii na shagyaarab.org@seznam.cz

 

Děkujeme.Zápis ze schůze předsednictva 25.9.2019, Horoměřice

Dne 25.9.2019 se konala schůze předsednictva Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s. v Horoměřicích.

ZÁPIS HOROMĚŘICE  zde.

 


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  > >>

 

SAZEBNÍK POPLATKŮ 2023 !

 

pk-online

 

 

HLAVNÍ SPONZOŘI:

 

 

DALŠÍ SPONZOŘI:

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER:

 

 
 

 

 
 

 
         shagyaarab.org@seznam.cz                                                 
 


© Web4ce 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat