ISG EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT 2019, MARBACH

V termínu  2.-4.srpna 2019 se koná v Německém Marbach ISG EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT 2019. Současně se bude konat i konference ISG. Pro zájemce přikládáme dokumenty ke stažení včetně přihlášky a propozic.

Informativní dokument

Propozice na EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT 2019

Přihláška na EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT 2019

Nabídka s možností ubytování v okolí

 

Rozhodčí: Lea Ernst CH, Franz Hoppenberger AUT, Michal Horný SLK, Tamás Rombauer HUN, Diether von Kleist GER
 
 
 
Kategorie:
 
1. roční klisny 
2. roční hřebci 
3. 2 roky klisny 
4. 2 roky hřebci 
5. 3 roky klisny 
6. 3-letí hřebci 
7. 4-6 leté klisny
8. 4-6 letí hřebci
9. klisny 7-10 let staré
10. 7-10 letí hřebci
11. 11 leté a starší klisny
12. 11letí a starší hřebci
 
 
Startovné za koně : 80 €
Náklady naustájení, sláma:: 120 € 
 
 
 
Uzávěrka přihlášek do 10.07.2019 !!!

 

 Chovatelský den 2019 v ZH Tlumačov

Dnes proběhl v Zemském hřebčinci Tlumačov Chovatelsky den 2019. Součásti bylo předvedeni kolekcí plemen.koni a ukázky praktického využiti.

Této akce se taktéž zúčastnili chovatele koni plemene shar-potažmo Svaz chovatelů Shagya araba, kdy Ing.Blanka Kytlicová zajistila TOP propagační stánek.

 

Kolekce koni byla tvořena :

plemenným hřebcem 2275 Siglavy Bagdady IV-CZ/Watan

klisnou 78/451 Nulla CZ-Sh-A-438

klisnou 78/489 Hannah II CZ-Sh-A-431

klisnou 78/593 Nico

klisnou 78/600 Jesary

 

Celou akci můžete shlédnout na:

https://youtu.be/QmE6QioOGBg ( Shagya arab v 1hod.5min )

Foto naleznete na:

http://www.hrebcinec-tlumacov.cz/probehle-akce

nebo www.foto-gregor.com

 

Za kolektiv bych rad touto cestou poděkoval všem co se podíleli jak na přípravě, ale především na účasti.

Přeju všem pěkné léto.

 

Aleš Musil.

 

   

   

 


UPOZORNĚNÍ NA BLÍŽÍCÍ SE TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK !!!

Dobrý den,

upozorňujeme všechny, kteří mají zájem přihlásit své koně na XXVII. Národní přehlídku koní plemene Shagya arab, která se koná v sobotu 27.července 2019 v JEZDECKÉM CENTRU KRÁLOVICKÝ DVŮR, Královice 91, 274 01 Královice u Slaného na blížící se termín uzávěrky přihlášek.

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK  JE 20.ČERVNA 2019 !!!

 

Člen a (resp.) přispívající člen hradí za účast na přehlídce 300,-kč, nečlen 500,-kč zašle-li přihlášku do 20.června 2019.

Pří zaslání přihlášky po 20.6.2019, ale nejpozději do 30.6.2019 je sazba za účast na přehlídce dvojnásobná - to znamená řádný a přispívající člen 600,-kč, nečlen 1000,-kč.

 

S pozdravem

Svaz chovatelů Shagya Araba v České republice,z.s.

 

 

FOTOGRAFIE JEZDECKÉHO CENTRA KRÁLOVICKÝ DVŮR

 

    

 

  

 

  

 

  XXVII.Národní přehlídka koní plemene Shagya arab, 2019

XXVI. Národní přehlídka koní plemene Shagya arab se bude konat v sobotu 27.července.2019 v Jezdeckém centrum Královický Dvůr, Královice 91, 274 01 Královice u Slaného

 

Veterinární podmínky

a)      ke každému koni musí být při přejímce předložen průkaz koně, kde je uvedeno, že kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem příslušné vakcíny a je v imunitě proti influenze  (chřipce koní /ne starší než 1 rok) . Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu (přehlídky).

b)     kůň od 12 měsíců stáří musí být sérologicky vyšetřen s negativním výsledkem na Infekční anémii koní. Vyšetření nesmí být starší 12 měsíců. O výsledku vyšetření je veterinářem proveden zápis do průkazu koně, včetně čísla protokolu.

 

Startovné a ustájení (box) musí být uhrazeno předem na BÚ 1301346309, kód banky  0800;  do  20.6.2019. Člen a (resp.) přispívající člen svazu hradí za účast na přehlídce 300,- Kč,  nečlen  500,- Kč,  zašle-li přihlášku a zároveň platbu  do 20.června 2019.

Při zaslání přihlášky po 20.6.2019, ale nejpozději do 30.6.2019 je sazba za účast na přehlídce  dvojnásobná – to znamená řádný a přispívající člen 600,-Kč, nečlen 1000,-Kč. Koně, kteří budou přihlášeni později tj. po 20.6.2019 nemohou být uvedeni v katalogu přehlídky.

Forma úhrady převodem na bankovní účet Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s.,  Při platbě vždy uvádějte VS = (uvedené) Vaše telefonní číslo spolu se slovní identifikací platby  (např. příjmení majitele, jméno koně a to v kolonce „ve zprávě pro příjemce“ !!!

 

Veterinární přejímka koní proběhne: 

  • v pátek 26.7.2019 od 15:00 do 20:00 hodin
  • v sobotu 27.7.2019 od 7:30 do 10:00 hodin

 

Uzávěrka  přihlášek  -  20. června 2019  !!!

 

PROPOZICE + PŘIHLÁŠKA ke stažení zde      

 Pozvánka na Národní výstavu hospodářských zvířat a Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu Animal Tech na BVV v Brně

Pozvánka na Národní výstavu hospodářských zvířat a Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu Animal Tech. Dovolujeme si Vás upozornit a zároveň pozvat na tuto výstavu konající se na Brněnském veletrhu ve dnech 12.-15.5.2019.

Náš Svaz předvede v dopoledních hodinách v pavilonu „F“ chovatelskou kolekci v počtu osmi zástupců plemene Shagya arab. V odpoledních hodinách v kruhové jízdárně v krátkém programu návštěvníkům představí zástupce tohoto plemene a zdůrazní jeho současné využití ve sportovních disciplínách.

V pavilonu „F“ najdete i prezentační stánek Svazu k propagaci našeho plemene a k seznámení návštěvníků s činností Svazu. Zde je také možnost poskytnout bližší informace o chovu Shagya araba a zodpovědět další případné dotazy návštěvníků.

Přijeďte nás podpořit a strávit přijemný den v krásném prostředí areálu BVV a ve společnosti koní.

Těšíme se na Vás !!!!!!!!!

Vice informací na www.bvv.cz – Kalendář veletrhů ,výstav a akcí

 

POZVÁNKA 

 Siglavy Bagdady IV-CZ (Watan) v inseminaci čerstvým spermatem

Pro letošní připouštěcí sezónu - pro inseminaci čerstvým spermatem - je v ZH Tlumačov ustájen plemenný hřebec Siglavy Bagdady IV-CZ Watan.POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI Svazu chovatelů Shagya araba v České republice, z.s.

Dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi Svazu chovatelů Shagya araba v České republice, z.s., která se koná v sobotu 16.3.2019 od 10:30 hod. 

Místo konání: Hostinec Pod Lípou, Vyskytná nad Jihlavou č.p.55, 588 41

(sjezd z dálnice D1 směr od Prahy č.104 a od Brna č.112)

Těšíme se na Vaší účast.

 

POZVÁNKA

 Pokyny pro vedoucí stanic hřebců 2019

Vážení chovatelé,

zveřejňujeme pokyny pro vedoucí stanic hřebců pro období roku 2019 a prosíme o jejich dodržování.

POKYNY VŠEM VEDOUCÍM STANIC HŘEBCŮ A INSEMINÁTORŮM KLISEN PRO PŘIPOUŠTĚCÍ OBDOBÍ ROKU 2019 

Seznam plemenných hřebců s oprávněním působit v plemenné knize Shagya arab v ČR pro připouštěcí období 2019.

SEZNAM PLEMENNÝCH HŘEBCŮ 2019

 Doplněna zpráva o zápisu klisen a výběr hřebce

Zpráva o zápisu klisen a výběru hřebce ze dne 29.11.2018 k přečtení zde...

 ZAPSANÉ KLISNY DO PK 2018 + SEZNAM HŘÍBAT ROČNÍK 2018

K nahlédnutí vkládáme vypracovaný kompletní :

 SAZEBNÍK POPLATKŮ NA ROK 2019

Dne 8.1.2019 v Praze - Velká Chuchle byl schválen předsednictvem Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s. sazebník poplatků na rok 2019.

Nárok na členskou sazbu má pouze člen, který má včas a řádně uhrazen členský poplatek a v termínu splněny všechny závazky a povinnosti člena dle stanov svazu. Pokud tomu tak není,budou veškeré služby poskytnuty pouze za sazby nečlena !!!
 
 


Upozornění na blížící se termín uhrazení členského poplatku na rok 2019

Dobrý den,

upozorňujeme na blížící se termín uhrazení členského poplatku.

  •  člen přispívajicí 400,-
  •  člen řádný 800,-

 

Poplatek je třeba uhradit nejpozději do 28.2.2019 na bankovní účet svazu, číslo 1301346309 / 0800.

Při platbě vždy uvádějte  variabilní symbol = uvedené Vaše telefonní číslo spolu se slovní identifikací platby, jinak je možné, že Vaše platba nebude identifikována !!!

Ten kdo nebude mít řádně a včas urazený členský poplatek nemá nárok na čerpání svazových výhod.

Děkujeme

Svaz chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s.SEZNAM PLEMENNÝCH HŘEBCŮ PRO PŘIPOUŠTĚCÍ OBDOBÍ 2019

Vážení chovatelé,

představujeme Vám aktuální seznam plemenných hřebců s oprávněním působit v plemenné knize Shagya arab v ČR pro připouštěcí období 2019.

SEZNAM PLEMENNÝCH HŘEBCŮ 2019Národní výstava hospodářských zvířat v Brně na BVV

Svaz obdržel pozvánku k účasti na Národní výstavě hospodářských zvířat - Animal Tech v Brně na BVV ve dnech 12-15. května 2019. Považujeme za vhodné využít tuto nabídku k prezentaci našeho plemene a chovu v ČR, proto bude delegována kolekce koní, za účelem jejich předvedení.

Pořadatel nám nabídl možnost se prezentovat formou informačního stánku, kam pravděpodobně bude potřeba zajistit osoby, které budou mít na starosti prezentaci. Veškeré dotazy ohledně akce či nabídky spolupráce ze strany členské základny směrujte na Ing.Blanku Kytlicovou (+420 605 309 132blanka.kytlicova@seznam.cz)VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY HŘEBCŮ A KLISEN 2019

Upozorňujeme zájemce o výkonnostní zkoušky klisen a hřebců pro rok 2019 – pokud má někdo z majitelů zájem o jejich absolvování, je nezbytné se přihlásit do 30.6.2019. 

Dle počtu přihlášených koní bude vedení Svazu řešit případný termín a místo uskutečnění.

Majitele klisen upozorňujeme na možnost získání národní dotace ve výši do 7.000,- Kč pro 4 letou klisnu, která úspěšně absolvuje všechny části VZ. Zájemci o tuto dotaci to musí písemně  uvést do přihlášky k výkonnostním zkouškám.

PŘIHLÁŠKA

 Zápis ze společného jednání předsednictva a RPK + rozhodnutí

Dne 8.1.2019 proběhlo společné jednání předsednictva a RPK na dostihovém závodišti Praha - Velká chuchle.

 Zápis naleznete zde...

Rozhodnutí naleznete zde...

 PF 2019Zápis ze členské schůze Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s.+zápis ze společného jednání předsednictva a RPK

Dne 10.11.2018 proběhla ve Výskytné nad Jihlavou členská schůze Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s. Zápis naleznete zde...

Současně proběhlo i společné jednání předsednictva a RPK. Zápis naleznete zde...UPOZORNĚNÍ – Žádost o odměnu za sportovní výkonnost koně v sezóně 2018

Upozorňujeme členy Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s. a současně majitele koní tohoto plemene , kteří se v sezóně 2018 zúčastnili oficiálních závodů ve sportovních disciplínách uznaných a hodnocených ČJF v rámci ČR a mají zájem o vyplacení odměny za sportovní výkonnost koně, aby vyplnili a odeslali tuto žádost do 30.11.2018 na adresu uvedenou v žádosti. Pro vyplacení odměny je nutné mít splněny veškeré povinnosti a závazky vůči Svazu dle stanov a k vyplněné žádosti dodat kopii výsledkových podkladů ze stránek ČJF.

ŽÁDOST O ODMĚNU ZA SPORTOVNÍ VÝKONNOST 2018UPOZORNĚNÍ - ŽÁDOST O OPRÁVNĚNÍ K PLEMENITBĚ NA ROK 2019 + PŘIPOUŠTĚCÍ REJSTŘÍKY 2018

Upozorňujeme majitele plemenných hřebců, že do 25.11.2018 je nutno zaslat žádost o oprávnění k plemenitbě pro sezonu 2019. V rámci ČR žádost zasílá a tento poplatek hradí vždy majitel hřebce.

Prosíme také majitele plem. hřebců o zaslání vyplněných připouštěcích rejstříků za rok 2018 , a to nejpozději do 30.11.2018.

 

Zasílací adresa:

Osoba: Kavka Radomír
Adresa: Hřbitovní 537, 687 22 Ostrožská  Nová Ves
Telefon: +420 725 401 441
Email: kavka@sharr.cz , v kopii na shagyaarab.org@seznam.cz

 

Děkujeme.


<<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  > >>

 

SAZEBNÍK POPLATKŮ 2023 !

 

pk-online

 

 

HLAVNÍ SPONZOŘI:

 

 

DALŠÍ SPONZOŘI:

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER:

 

 
 

 

 
 

 
         shagyaarab.org@seznam.cz                                                 
 


© Web4ce 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat