ZMĚNA KONTAKTNÍ OSOBY PRO VEDENÍ PLEMENNÉ KNIHY SHAGYA ARAB

Upozorňujeme chovatele, že ke dni 12.11.2017 vešlo v platnost písemné odstoupení MVDr.Jany Paškové z RPK a současně i ukončení práce ve vedení Plemenné knihy Shagya arab.

Obracejte se tedy prosím na náhradní kontaktní osobu pro vedení PK:

Osoba: Kavka Radomír
Adresa: Hřbitovní 537, 687 22 Ostrožská  Nová Ves
Telefon: +420 725 401 441
Email: kavka@sharr.czOZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ ČLENA REVIZNÍ KOMISE

Revizní komise oznamuje, že na vlastní žádost odstoupil její člen Radomír Kavka, a to z důvodu možného střetu zájmů. Na členské schůzi dne 12. 11. 2017 byl Radomír Kavka pověřen prozatímním vedením plemenné knihy Shagya araba v ČR.

Za revizní komisi Naděžda SmirnovováUPOZORNĚNÍ - ŽÁDOST O OPRÁVNĚNÍ K PLEMENITBĚ NA ROK 2018 + PŘIPOUŠTĚCÍ REJSTŘÍKY 2017

Upozorňujeme majitele plemenných hřebců, že do 25.11.2017 je nutno zaslat žádost o oprávnění k plemenitbě pro sezonu 2018. V rámci ČR žádost zasílá a tento poplatek hradí vždy majitel hřebce.

Prosíme také majitele plem. hřebců o zaslání vyplněných připouštěcích rejstříků za rok 2017 , a to nejpozději do 30.11.2017.

 

Zasílací adresa:

Osoba: Kavka Radomír
Adresa: Hřbitovní 537, 687 22 Ostrožská  Nová Ves
Telefon: +420 725 401 441
Email: kavka@sharr.cz , v kopii na shagyaarab.org@seznam.cz

 

Děkujeme.UPOZORNĚNÍ – Žádost o odměnu za sportovní výkonnost koně v sezóně 2017

Upozorňujeme členy Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s. a současně majitele koní tohoto plemene , kteří se v sezóně 2017 zúčastnili oficiálních závodů ve sportovních disciplínách uznaných a hodnocených ČJF v rámci ČR a mají zájem o vyplacení odměny za sportovní výkonnost koně, aby vyplnili a odeslali tuto žádost do 30.11.2017 na adresu uvedenou v žádosti. Termín pro zaslání žádosti je prodloužen do 30.11.2017. Pro vyplacení odměny je nutné mít splněny veškeré povinnosti a závazky vůči Svazu dle stanov a k vyplněné žádosti dodat kopii výsledkových podkladů ze stránek ČJF.

ŽÁDOST O ODMĚNU ZA SPORTOVNÍ VÝKONNOST 2017

 

( Zápis ze schůze předsednictva Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s.ze dne 6.2.2017 konané v areálu Jezdecké společnosti EQUITANA, o.s. v Martinicích)

  e)předsednictvo souhlasí s podporou členů/majitelů  sportujících SHA koní a proto se zabývalo možností odměn pro sportující koně plemene SHA v jednotlivých disciplínách uznaných ČJF v roce 2017. Odměny budou vyplaceny za sportujícího koně a to pouze za sportovní výsledky na oficiálních závodech pod ČJF, které se uskuteční na území ČR. O odměnu mohou žádat pouze členové/majitelé koně, kteří však mají splněné veškeré povinnosti a  závazky  vůči svazu dle stanov. O výši odměn rozhodlo předsednictvo následovně (5:0) – viz. příloha  - vydáno rozhodnutí ze dne  6.2.2017 

Pro rok 2017 byla stanovena částka na podporu sportujících koní ve výši 50.000,- Kč.                            

Pro vyplacení odměn bude nutné vyplnění a odeslání žádosti (vzorový formulář „žádosti“ bude uveřejněn na stránkách svazu v kolonce „dokumenty ke stažení) do  15.11.2017 na svaz, kde budou výsledky zkontrolovány s údaji ČJF a při souhlasu vyplaceny do konce roku 2017.VÝBĚR FOTOGRAFIÍ Z NÁRODNÍ PŘEHLÍDKY 2017, MARTINICE

Výběr fotografií z XXV.Národní přehlídky koní plemene Shagya arab v Martinicích si můžete prohlédnout ve fotoalbum.

Za fotografování děkujeme Jitce Kořínkové  a mnoha dalším, kteří poskytli své fotografie svazu.(Tereza Firlová, Kateřina Kordová, Klára Vlčková, Ing.Péter Görözdi)Výkonnostní zkoušky hřebců - Vrchovany 2017

Dne 7.10.2017 se konaly výkonnostní zkoušky hřebců Shagya arab.

V letošním roce byli přihlášeni ke splnění VZ hřebců celkem 3 hřebci, kterým byl udělen předvýběr k plemenitbě a kteří se také VZ v daném termínu ve Vrchovanech zúčastnili:  :

 

1)78/431 Diplomat – nar. 10.4.2011,                                                                 

původ: o-975 Koheilan VIII-CZ „ Kelim Pascha“m-Dita CZ-Sh-A-140 ;  

chovatel - Cerman Vladimír, majitel – HŘEBČÍN JENÍKOV v.o.s.

 

2) 78/457 Sonador– nar. 15.5.2011,                                                                     

původ: o- 2897 Shamir Ibn Ansata Sinan(CH)m- Sahara CZ-Sh-A-251;                      

chovatel – Niemiec Czeslaw, majitel – Sontini Speed s.r.o.

 

3)2215 Gazal V-CZ(Gazal XXII-1 BÁB.)– nar.10.3.2011,                                 

původ: o-Gazal XIX-1m-262 Shagya V-7;                                                                    

chovatel – Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, majitel – Peter Zdeněk

 

VZ proběhly v jezdeckém areálu manželů Studničkových ve Vrchovanech za poměrně příznivého počasí, avšak terén pro všechny disciplíny byl znesnadněn častými dešťovými přeháňkami v předcházejících dnech, byl zvlhlý a na kolbišti byly i rozlehlé kaluže.

Všichni přihlášení hřebci byli na všechny disciplíny VZ dobře připraveni a se zhoršeným terénem si poradili, předvedli vyrovnaný výkon na všech třech dílčích disciplínách a podmínky těchto tří zkoušek splnili. Při závěrečném měření tepů po absolvování terénní zkoušky v klidu spolupracovali a potřebný počet tepů pro splnění zkoušky naměřili.

K celkovému úspěšnému absolvování celých VZ je potřeba ještě u jednotlivých hřebců doložit potvrzení o úspěšném absolvování  distančních závodů stupně Z(min.39 km) a to max. do půl roku od absolvování těchto VZ.

 

Zpráva o VZ hřebců konané dne 7.10.2017 ve Vrchovanech

FOTKY Z VÝKONNOSTNÍCH ZKOUŠEK

 PRACOVNÍ VERZE NOVELIZOVANÉHO ŘÁDU PK 2017

Vkládáme k nahlédnutí pracovní verzi novelizovaného řádu PK 2017 k informaci členům.
Řád ještě není zcela dokončen a body označené červeně ještě nutno dotvořit.
Na podzimní členské schůzi se ještě nebude schvalovat, ale bude možnost na toto téma diskutovat.
 


Rozšíření PK-online o možnost vyhledávání podle majitele/chovatele

Vážení chovatelé a příznivci koní plemene Shagya arab. Dnes jsme pro Vás spustili novou vylepšenou verzi plemenné knihy-online.

Nyní můžete vyhledávat jak podle jména koně, tak nově i podle jména majitele či chovatele.

Při kliknutí na vyhledaný výraz se zobrazí všichni koně daného člověka, kde se zobrazuje jeho jméno, následně je to rozděleno vztahem, zda je dotyčný majitel, nebo chovatel.

V průběhu příštího týdne budou dodělány poslední úpravy a bude možno si hledání omezit pouze na majitele, nebo pouze na chovatele.

Doufáme, že se vám tohle nové vylepšení bude líbit. 

 DOPLNĚNÍ - POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI Svazu chovatelů Shagya Araba v České republice, z.s.

Dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi Svazu chovatelů Shagya Araba v České republice, z.s., která se koná v neděli 12.listopadu 2017 v 10:30 hod. 

Místo konání je HOTEL NA FARMĚ, Choťovice 134,289 05 Žehuň (Žehuňská obora), okres Kolín (www.hotelnafarme.cz), (sjezd na 50 km D 11 směr Žehuň – Chotovice)

Pokud se řádný člen na VH nemůže dostavit, může dát plnou moc svému zástupci pro možnost hlasování, ale pouze v případě, že je zástupce řádným členem. Pro tuto situaci je níže vzor formuláře „Plná moc“ k vyplnění pro fyzické osoby a právnické osoby.

 

POZVÁNKA

PLNÁ MOC PRO FO

PLNÁ MOC PRO PO

 

Děkujeme a těšíme se na Vaší účast.KMK ve vytrvalosti 2017, (Kolesa 14.10.2017)

V soutěži stupně L, resp. S bude vyhodnocena soutěž pro mladé koně A, resp. B. Podmínky pro soutěže pro mladé koně jsou následující:

Jsou určeny pro koně ročníků 2012, 2011, 2010, bez rozlišení plemenné příslušnosti. Avšak pouze koně narození v rámci plemenných knih Shagya - arab a OR 1/1 mají nárok na finanční příspěvek od chovatelských svazů (v případě importovaných koní plemene arabský plnokrevník platí, že kůň musí být v době přihlášky zaregistrován v ACHPAK ČR). Přihlašovatel, který má zájem o hodnocení koně v Soutěži pro mladé koně, uvede toto v poznámce k přihlášce. Při prezentaci odevzdá fotokopii potvrzení o původu koně.

Kvalifikace soutěž A:  určeno pro koně:

ročník 2011 a 2012, soutěže se smí zúčastnit pouze koně, kteří dosud startovali pouze v soutěžích do st.Z

Kvalifikace soutěž B:  určeno pro koně:

ročník 2010 a 2011, soutěže se smí zúčastnit pouze koně, kteří  dosud startovali pouze v soutěžích do st.L

Minimální rychlost soutěží pro mladé koně je 12 km/hod

Hodnocení soutěží pro mladé koně: koně budou hodnoceni podle 3 kritérií - dosažené průměrné rychlosti, hodnoty uklidnění v cíli a veterinárních ukazatelů v cíli

Body za rychlost - 1 bod obdrží kůň za dosažení průměrné rychlosti 14-16 km/hod v soutěži A a 15 km/hod a vyšší v soutěži B

Body za hodnoty uklidnění v cíli - 1 bod obdrží kůň za uklidnění v závěrečné veterinární kontrole do 10 minut pod hodnotu 54 tepů za minutu

Body za veterinární ukazatele v cíli - 1 bod obdrží kůň za úspěšné veterinární ukazatele v závěrečné veterinární kontrole (mechanické a alespoň                3 ze 4 metabolických):

- mechanické - pružné a pravidelné chody (A)

- metabolické - sliznice (A), kapiláry (1), kožní řasa (1), peristaltika (N)

Hodnocení:  podle počtu dosažených bodů budou koně vyhodnoceni:

- Elita - koně, kteří obdržÍ 3 body v soutěži B

- Excelent - koně, kteří obdržÍ 2 body v soutěži B, nebo 3 body v soutěži A

- Velmi dobrý - koně, kteří obdržÍ 1 bod v soutěži B, nebo 2 body v soutěži A

- Dobrý - koně, kteří obdržÍ 1 bod v soutěži A

Finanční příspěvky: Koně, kteří získají hodnocení Elita a Excelent získají finanční příspěvky dle možností ACHPAK ČR a Svazu Chovatelů Shagya - araba. Na příspěvek není právní nárok.

 

 Výkonnostní zkoušky hřebců Shagya arab 2017

VZ hřebců plemene Shagya arab se budou konat dne 7.10.2017 ve Vrchovanech 

(Vrchovany 35, Doksy 472 01)

 

ČASOVÝ PLÁN

9:00  - Drezura – obdélník 20 x 40m, úloha Z3

9:30 – Parkur – 8 překážek (9 skoků – jedna kombinace), výška 80 cm

Poté cca v 10:30 jednání RPK

15:00 Cross – terénní zkouška 3000 m, 10 skoků do 80 cm

 

Majitele přihlášených hřebců, popř. jezdce, prosíme, aby se dohodli na ustájení a čase příjezdu do areálů ve Vrchovanech s majitelem, panem Studničkou. Tel: 602161263.Upozornění pro majitele hříbat narozených v roce 2017

Tímto připomínáme majitelům letošních narozených hříbat Shagya araba, aby do konce září 2017 poslali MVDr.Janě Paškové DNA testy hříbat. Usnadníme tak práci všem při následné registraci a označování.

MVDr. Jana Pašková
Krašovice 77, 330 13 Trnová
+420 775 343 634
ja.paskova@seznam.czVÝSLEDKY XXV.NÁRODNÍ PŘEHLÍDKY KONÍ SHAGYA ARAB - MARTINICE

V sobotu 5.8.2017 se konala v Martinicích již 25.Národní přehlídka koní plemene Shagya arab.

Z celkového počtu 61 přihlášených se účastnilo 51 koní a bylo se tedy na co koukat.

Tímto děkujeme i všem co se účastnili za dodržování pokynů a tím bezproblémový průběh celé sobotní akce.

 

POŘADÍ ROZHODČÍCH:

č.1 -  Ahmed Al Samarraie - Německo, prezident ISG
č.2 -  Ing.Michal Horný PhD. - ředitel NŽ Topolčianky
č.3 -  Ing.Tamas Rombauer - Národní hřebčín Bábolna

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZDE...

 ČASOVÝ PLÁN 4.-6.8.2017 - MARTINICE

Dobrý den,

Vážení účastníci a návštěvníci XXV.Národní přehlídky koní plemene Shagya arab.

Přehlídka se blíží , a proto přidáváme bližší informace.

Ke stažení zde je orientační časový plán od pátku 4.8. do neděle 6.8.2017

Dle komunikace s vedením v areálu společnosti EQUITANA, je stále dostatek volné kapacity na ubytování. Pokud máte zájem o ubytování, můžete si ho rezervovat na http://www.equitana.cz/, nebo na tel. +420 318 695 318, +420 602 501 918, e-mail   recepce@equitana.cz

Dále nás vedení areálu požádalo předat Vám důležité informace týkající se bezpečnosti, na kterou kladou velký důraz a platí po celou dobu konání akce:

   - v celém areálu je zákaz stavění ohrádek (el. ohradníků pro koně)

   - zákaz volného pohybu psů (pouze na vodítku a nutno uklízet exkrementy)

   - zákaz otevřeného ohně ( grilování atd...)

Předem Vám velice děkujeme za dodržování.

 

Těšíme se na Vaší účast a přejeme příjemnou a bezproblémovou cestu.

 

Svaz chovatelů Shagya Araba v České republice, z.s.

 NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA MARTINICE - VOLNÉ UBYTOVÁNÍ

Vážení účastníci, členové, návštěvníci a všichni co se chystáte ve dnech 4.-5.srpna 2017 na XXV.Národní přehlídka koní plemene SHAGYA ARAB do Martinic. Dle komunikace s vedením v areálu společnosti EQUITANA, je zde dostatek volné kapacity na ubytování. Pokud máte zájem o ubytování, můžete si ho rezervovat na http://www.equitana.cz/, nebo na tel. +420 318 695 318, +420 602 501 918, e-mail   recepce@equitana.czOdhlášení hřebce 1759 Koheilan XIV CZ (Sagan) z PK Sh-Ar

Na základě vyjádření paní Ing. Dvořákové z ÚEK oznamujeme, že na žádost majitele byl  hřebec 1759 Koheilan XIV CZ (Sagan) odhlášen z PK Shagya Araba. Hřebci bylo v databázi odebráno kmenové jméno a ponecháno  původní jméno SAGAN.

 

Hřebci byl zrušen zápis do Ústředního registru plemeníků a nemůže tudíž momentálně působit v plemenitbě na území ČR.

 POZVÁNKA NA XXV.Národni přehlídku koní plemene Shagya arab

Dne 5.srpna 2017 se koná XXV.Národní přehlídka koní plemene SHAGYA ARAB v  jezdeckém areálu společnosti EQUITANA, Martinice 1, 262 72 Březnice

Od 10:00 budou předvedeni mladí koně, od 13:00 plemenní hřebci a plemenné klisny

V pátek 4. srpna 2017 od 16 hodin se koná Mezinárodní konference ISG a chovatelský seminář pořádaný Svazem chovatelů Shagya araba v České republice z.s.

Těšíme se na všechny návštěvníky a příznivce tohoto úžasného plemene.

 FESTIVAL ARABSKÝCH KONÍ V BÁBOLNĚ

1. - 2. 7. 2017 proběhl v Bábolně festival arabských koní s českou účastí.

Výsledky naleznete zde...Výkonnostní zkoušky hřebců 2017

V letošním roce se budou výkonnostní zkoušky hřebců konat 7.10.2017 v areálu ve Vrchovanech http://www.vrchovany.cz/

PŘIHLÁŠKA K VÝKONNOSTNÍM ZKOUŠKÁM HŘEBEC / KLISNA

 XXV. Národní přehlídka koní plemene Shagya arab 2017

XXV.Národní přehlídka koní plemene Shagya arab se bude konat dne 5.srpna 2017               Místo konání:  Areál jezdecké společnosti EQUITANA, Martinice 1, 262 72 Březnice

 

Veterinární podmínky

a)      Ke každému koni musí být při přejímce předložen průkaz koně, kde je uvedeno, že kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti influenze  (chřipce koní /ne starší než 1 rok/) . Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu.

b)      Kůň od 12 měsíců stáří musí být laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anémii, vyšetření nesmí být starší 6 měsíců.

 

Startovné musí být uhrazeno předem na BÚ 1301346309, kód banky  0800;  do  30.června.

            Člen resp. přispívající člen svazu  300,- Kč,  nečlen  500,- Kč   buď převodem

            nebo složenkou typu „A“  /Adresa majitele účtu: Svaz chovatelů Shagya araba v ČR,

            Vrchlického 68,   538 21 Slatiňany.

            Při platbě vždy uvádějte variabilní symbol =   uvedené vaše telefonní číslo spolu 

            se slovní identifikací platby (příjmení majitele, nebo jméno koně ve  zprávě

            pro příjemce)!!!

 

Veterinární přejímka koní proběhne:     v pátek 4.8.2017 od 15:00 do 20:00 hodin

                                                         v sobotu 5.8.2017 od 7:30 do 10:00 hodin

 

Uzávěrka  přihlášek  -  30. června 2017  !!!

 

PROPOZICE + PŘIHLÁŠKA ke stažení zde.

_________________________________________________________________________

V pátek 4.8.2017 den před vlastní přehlídkou se bude konat v areálu Martinice Mezinárodní konference ISG.

_________________________________________________________________________

 

 


<<  <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  > >>

 

SAZEBNÍK POPLATKŮ 2023 !

 

pk-online

 

 

HLAVNÍ SPONZOŘI:

 

 

DALŠÍ SPONZOŘI:

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER:

 

 
 

 

 
 

 
         shagyaarab.org@seznam.cz                                                 
 


© Web4ce 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat