SEZNAM HŘÍBAT ROČNÍK 2020

K nahlédnutí vkládáme vypracovaný kompletní :Informace

Předsednictvo na svém posledním jednání rozhodlo o dalším uspořádání svazu. Vzhledem k tomu, že zvolenému předsednictvu skončil k 27.2.2021 mandát a v posledním roce nebylo možné uspořádat členskou schůzi, bylo rozhodnuto dle platné legislativy, že svaz dále administrativně budou zastupovat předseda - Adam Zagóra a hospodář Petra Teperová. Předsednictvo zvážilo možnost konat volby do předsednictva korespondenční formou, ale nakonec se přiklonilo k přechodnému zastoupení výše zmíněněnými. Předseda spolku byl pověřen uspořádáním volební členské schůze v nejbližším možném termínu. Členové předsednictva rovněž pokračují v přípravě XXIX Národní přehlídky v termínu 31.7.2021 v areálu Equus Kinsky v Hradišťku u Sadské.Zápis z jednání revizní komise ze dne 17.4.2021, Třebihošť

Revizní komise Svazu chovatelů Shagya-araba v ČR se sešla dne 17.4.2021 v Třebihošti. Zápis naleznete zde ...Podmínky pro účast koní na hromadných akcích - sportovních či chovatelských pro rok 2021

(vyžadováno i v případě připouštění a přesunu mezi stájemi)

 
- kůň musí mít ukončenou primavakcinaci EHV
nebo
- kůň musí mít negativní PCR test (vhodné u koní, kteří se během sezóny nechystají na žádný další výjezd. Platnost 10dní)
 
1. Vakcinace
v ČR registrované vakcíny
 
Bioveta
BioEquin H (EHV1) primavakcinace sestává ze tří dávek: první - druhá po čtyřech týdnech - třetí po třech měsících. Revakcinace každých 6 měsíců.  Vakcinace březích klisen 2., 5. a 9. měsíc březosti, vakcinace hříbat v cca půl roce.
 
BioEquin FH (influenza + EHV1) primavakcinace sestává ze tří dávek: první - druhá po čtyřech týdnech - třetí po třech měsících. Revakcinace každých 6 měsíců. Vakcinace březích klisen 2., 5. a 9. měsíc březosti, vakcinace hříbat v cca půl roce.
 
Equip EHV (EHV1+EHV4) - (aktuálně celoevropsky problém s distribucí) - aplikace dvou dávek v intervalu 4-6 týdnů, revakcinace jednou dávkou po 6ti měsících. Vakcinace březích klisen jednou dávnou v 5., 7. a 9. měsíci březosti, vakcinace hříbat v cca půl roce.
 
 
2. PCR test
Odběr vzorků pro PCR vyšetření na detekci koňského herpsviru musí provést veterinární lékař. Vzorek musí být odebrán tak, aby nedošlo k jeho kontaminaci vnějším prostředím, zabalen, označen a spolu se žádankou doručen do laboratoře. Pro vyšetření je možné využít Státní veterinární ústavy nebo soukromé laboratoře, pokud toto vyšetření nabízejí. Platnost testu deset dní


Veselé VelikonocePlná moc

Plná moc k zastoupení Svazu chovatelů Shagya araba v České republice,z.s. podepsaná Ing.Adamem Zagórou a Petrou Teperovou

 Upozornění na blížící se termín uhrazení členského poplatku na rok 2021

Dobrý den,

upozorňujeme členy na blížící se termín uhrazení členského poplatku na rok 2021.

  •  člen přispívající  500,- / rok
  •  člen řádný  1.000,- / rok 

Poplatek je třeba uhradit nejpozději do 28.2.2021 na bankovní účet svazu, číslo 1301346309 / 0800.

 

Při platbě vždy uvádějte  variabilní symbol = uvedené Vaše telefonní číslo spolu se slovní identifikací platby, jinak je možné, že Vaše platba nebude identifikována !!!

 

Ten kdo nemá řádně a včas uhrazený členský poplatek nemá nárok na čerpání svazových výhod.

 

Pokud máte poplatek již uhrazený považujte prosím tento e-mail za bezpředmětný.

Děkujeme.

 

S pozdravem

 

Svaz chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s.

 Volby do předsednictva a revizní komise SChShA v ČR.z.s.

Vážení členové Svazu chovatelů Shagya araba v ČR, z.s.

vzhledem ke končícímu volebnímu období předsednictva a revizní komise si dovolujeme oslovit uchazeče, kteří mají zájem kandidovat na tyto pozice (předsednictvo, revizní komise), 

aby nám oznámili svojí kandidaturu na níže přiloženém formuláři.

Na jednání předsednictva v Hradišťku u Sadské byla 28.1.2021 ustanovena návrhová a volební komise ve složení: Ing. Kateřina Kumble, Ing. Aleš Musil, Vladimír Cerman.

Tímto žádáme zájemce o kandidaturu do předsednictva nebo revizní komise svazu o zaslání  návrhu nejpozději do 20.2.2021, na e-mail  katka.pultrova@me.com 

Kandidatury následně budou zveřejněny na stránkách svazu.

Dle platných stanov mohou volit a být do orgánů spolku voleni pouze řádní členové.

Nové předsednictvo a revizní komise bude volena v nejbližším možném termínu s ohledem na vládní nařízení. 

 

Děkujeme - předsednictvo svazu

 

 

FORMULÁŘ - KANDIDATURA

 

 


Zápis z jednáni předsednictva ze dne 28.1.2021, Hradištko + SAZEBNÍK POPLATKŮ NA ROK 2021

Dne 28.1.2021 proběhlo jednání předsednictva Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s., v Hradištku u Sadské.

Zápis naleznete zde...

SAZEBNÍK POPLATKŮ 2021

 PF 2021Článek v časopise Jezdectví - shrnutí XVIII. Národní přehlídky Shagya arab ve Velké Chuchli

 

V říjnovém čísle časopisu Jezdectví vyšel kompletní článek, kde je shrnuta letošní XVIII. Národní přehlídka koní pemene Shagya arab 2020, Chuchle Aréna Praha.

Text napsala Ing.Blanka Kytlicová.

ČLÁNEKŽádost na odměnu za sportovní výkonnost koně v sezóně 2020

Dobrý den,

upozorňujeme členy Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s. a současně majitele koní tohoto plemene , kteří se v sezóně 2020 zúčastnili oficiálních závodů ve sportovních disciplínách uznaných a hodnocených ČJF v rámci ČR a mají zájem o vyplacení odměny za sportovní výkonnost koně, aby vyplnili a odeslali tuto žádost do 30.11.2020 na adresu uvedenou v žádosti. Pro vyplacení odměny je nutné mít splněné veškeré povinnosti a závazky vůči svazu dle stanov a k vyplněné žádosti dodat kopii výsledkových podkladů ze stránek ČJF.

 

Žádost na odměnu za sportovní výkonnost koně v sezóně 2020

 

S pozdravem

 

Svaz chovatelů Shagya Araba v České republice, z.s.

 

 UPOZORNĚNÍ - ŽÁDOST O OPRÁVNĚNÍ K PLEMENITBĚ NA ROK 2021 + PŘIPOUŠTĚCÍ REJSTŘÍKY 2020

Upozorňujeme majitele plemenných hřebců, že do 25.11.2020 je nutno zaslat žádost o oprávnění k plemenitbě pro sezonu 2021.

Prosíme také majitele plem. hřebců o zaslání vyplněných připouštěcích rejstříků za rok 2020 , a to nejpozději do 30.11.2020.

 

Zasílací adresa:

Osoba: Ing. Blanka Kytlicová
Adresa: Dolní Smržov 8, 679 61 Letovice
Telefon: +420 605 309 132
Email: shagyaarab.pk@seznam.cz, v kopii na shagyaarab.org@seznam.cz

 

Děkujeme.

 Předání vedení plemenné knihy Shagya araba v ČR

Na základě zápisu on-line rozhovoru předsednictva ze dne14.10.2020 bod 3):
                                                                    
                                                                    3) Vedení PK
Předsednictvo vzalo na vědomí žádost Radka Kavky o předání vedení plemenné knihy Shagya araba vČR. Pro další vedení PK byla navržena Ing. Blanka Kytlicová. Ta převzetím souhlasí, předsednictvo jednohlasně tuto volbu schválilo a PK převezme od 1.11.2020. Předsednictvo zajistí provedení změn na příslušných formulářích a bude informovat o změně ÚEK
 
došlo dne 28.10.2020 k předání dokumentace k vedení PK ShA Radkem Kavkou Ing. Blance Kytlicové, která dokumentaci převzala a od 1.11.2020 bude tuto administrativu vykonávat. Zároveň bylo zasláno  "Zmocnění k vedení PK ShA"  na UEK Slatiňany.
 
S veškerými žádostmi, které se týkají PK ShA, se proto prosím obracejte a korespondenci zasílejte na Ing. Kytlicová Blanka, Dolní Smržov 8, 679 61 Letovice, email: shagyaarab.pk@seznam.cz, telefon +420 605 309 132.


Zápis z jednání RPK a předsednictva svazu

Dne 9.10.2020 proběhla schůzka RPK Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s., 

Zápis z jednání naleznete zde...

 

Dále proběhl dne 14.10.2020 on-line rozhovoru předsednictva svazu.

Zápis z jednání naleznete zde...

 Podzimní členská schůze Svazu chovatelů Shagya araba v ČR - ZRUŠENA

Dobrý den,

informujeme členskou základnu, že předsednictvo jednalo o možnosti konání členské schůze Svazu chovatelů Shagya araba v ČR v plánovaném termínu 14.11.2020. S ohledem na vládní opatření a situaci v ČR bylo rozhodnuto, že se tato schůze konat nebude a další termín bude stanoven v nejbližší možné době. Předsednictvo bude informovat o dění ve svazu za uplynulý rok na webových stránkách svazu, případně bude informace rozesílat členům mailem (např. bilance přehlídky 2020, zápisy do PK, hříbata 2020, …).
 
S pozdravem
 
Svaz chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s.
 

 2923 Koheilan X-CZ Jas

Na konci září 2020 uhynul hřebec 2923 Koheilan X-CZ Jas. Hřebec působil ve Veselí na Moravě v chovu pana Antonína Konečného. Výkonnostní zkoušky složil v Topolčiankách a v chovu v ČR  působil od roku 2005.  Po tomto hřebci se narodilo celkem 24 hříbat. Je taky otcem Shagya arabské klisny Saria CZ-Sh-A-418, která zvítězila na letošním mistrovství ČR ve vytrvalosti na 120 km v Chlumci nad Cidlinou.

 VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY + ZÁPIS KLISEN 1.10.2020 v ZH TLUMAČOV

 

      Upozorňujeme zájemce,

kteří nevyužili možnost zúčastnit se zápisu klisen/předvýběru hřebců/ nebo výkonnostních zkoušek na letošní XXVIII. Národní přehlídce v Praze - Chuchli, je možnost využít dalšího náhradního termínu.

ZH Tlumačov nám po dohodě umožní  v prostorách hřebčince  ve čtvrtek 1.10.2020 od. 11.00 hod. zápisy i výkonnostní zkoušky uspořádat. Pro přihlášené koně platí základní veterinární podmínky /IAK-vyšetření krve a platná vakcinace na chřipku koni/vše potvrzené v průkazu koně.Prosíme všechny majitele koní, aby měli vždy nachystaný průkaz původu koně se všemi náležitostmi.

 

 

       „Upozornění“:

Majitel, který chce klisnu použít v chovu, má povinnost klisnu před připuštěním zapsat do Plemenné knihy Sh-ar (PK Sh-ar.), což vyplývá z ŘPK Sh-ar v ČR.

Majitele 4letých klisen upozorňujeme na možnost získání národní dotace ve výši do 7.000,- Kč, která úspěšně absolvuje všechny části výkonnostní zkoušky. Zájemci o tuto dotaci to musí písemně  uvést do přihlášky k výkonnostním zkouškám.

Případné zájemce o zápisy nebo VZ prosíme o vyplnění žádosti viz. příloha nebo  ke stažení na www.shagyaarab.org, (složka Dokumenty, dole položka Ke stažení) a k zaslání přihlášky  nejpozději do 25.9.2020 na svazový email shagyaarab.org@seznam.cz

Případné dotazy k zápisu či výkonnostním zkouškám Vám poskytnekontaktní osoba:  Ing.Aleš Musil – 777 315 931 ; Ing.Blanka Kytlicová – 605 309 132

 

Orientační časový harmonogram:

11:00 zápis klisen do PK, popř. výkonnostní zkoušky klisen

15:00 – vyhodnocení zápisu klisen do PK a výkonnostních zkoušek a ukončení akce

Akce se uskuteční v závislosti na aktuální epidemiologické situaci v kraji. 

 

PŘIHLÁŠKA K VÝKONNOSTNÍM ZKOUŠKÁM

ŽÁDOST K ZÁPISU KLISEN

 

 Upozornění pro majitele hříbat narozených v roce 2020

Tímto připomínáme majitelům letošních narozených hříbat, aby nejpozději do konce září 2020 provedli DNA testy hříbat. Usnadní se tak práce všem při následném označení a registraci.
 
Děkujeme.
 
 
 
 
Formulář-Objednávka DNA testu koně:
 


Časopis Jezdectví

V zářijovém čísle časopisu Jezdectví vyšel krátký článek z XVIII. Národní přehlídky koní pemene Shagya arab 2020, Chuchle Aréna Praha. Text napsala Ing.Blanka Kytlicová.

 

ČLÁNEK

 


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  > >>

 

SAZEBNÍK POPLATKŮ 2023 !

 

pk-online

 

 

HLAVNÍ SPONZOŘI:

 

 

DALŠÍ SPONZOŘI:

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER:

 

 
 

 

 
 

 
         shagyaarab.org@seznam.cz                                                 
 


© Web4ce 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat