Jarní schůze svazu ZRUŠENA

Na základě vyhlašeného stavu nouze vládou ČR ze dne 12.3.2020 ruší předsednictvo Svazu chovatelů Shagya araba v ČR konání členské schůze ve Vyskytné nad Jihlavou (Hostinec pod Lipou) dne 14.3.2020 od 10:30 hodin. za Svaz chovatelů Shagya araba v ČR Adam Zagóra

Potvrzení konání členské schůze dne 14.3.2020, Vyskytná nad Jihlavou

Předsednictvo Svazu chovatelů Shagya araba v ČR tímto potvrzuje termín konání členské schůze ve Vyskytné nad Jihlavou (Hostinec pod Lipou) dne 14.3.2020 od 10:30 hodin. Součástí schůze bude přednáška MVDr. Benešové na téma : První pomoc u koní.POZVÁNKA NA JARNÍ ČLENSKOU SCHŮZI Svazu chovatelů Shagya Araba v České republice, z.s.

Dovolujeme si Vás pozvat na jarní členskou schůzi Svazu chovatelů Shagya Araba v České republice, z.s., která se koná v sobotu 14.3.2020 od 10:30 hod. 

Místo konání: Hostinec Pod Lípou, Vyskytná nad Jihlavou č.p.55, 588 41

(sjezd z dálnice D1 směr od Prahy č.104 a od Brna č.112)

Těšíme se na Vaší účast.

POZVÁNKA

 Upozornění na blížící se termín uhrazení členského poplatku na rok 2020

Dobrý den,

upozorňujeme na blížící se termín uhrazení členského poplatku na rok 2020.

V letošním roce došlo po odsouhlasení předsednictva svazu k navýšení členského poplatku řádného a přispívajícího člena.

  •  člen přispívající má nově povinnost uhradit částku 500,-
  •  člen řádný má nově povinnost uhradit částku 1000,-

 

Členové, kteří členský poplatek mají již uhrazený před navýšením, dle sazebníku 2019 mají povinnost doplatit rozdíl na účet svazu. 

Poplatek je třeba uhradit nejpozději do 28.2.2020 na bankovní účet svazu, číslo 1301346309 / 0800.

Při platbě vždy uvádějte  variabilní symbol = uvedené Vaše telefonní číslo spolu se slovní identifikací platby, jinak je možné, že Vaše platba nebude identifikována !!!

Ten kdo nebude mít řádně a včas uhrazený členský poplatek nemá nárok na čerpání svazových výhod.

Děkujeme

Svaz chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s.SAZEBNÍK POPLATKŮ NA ROK 2020

Dne 13.1.2020 v Praze - Velká Chuchle byl schválen předsednictvem Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s. sazebník poplatků na rok 2020. 

Nárok na členskou sazbu má pouze člen, který má včas a řádně uhrazen členský poplatek a v termínu splněny všechny závazky a povinnosti člena dle stanov svazu. Pokud tomu tak není, budou veškeré služby poskytnuty pouze za sazby nečlena !!!
 
POZOR !!!  V sazebníku na rok 2020 došlo k několika změnám. Jedna z těchto změn se týká navýšení členského poplatku řádného a přispívajicího člena. 
 
 


2943 DAHOMAN IV-CZ (TAMARIX) – PŘIPOUŠTĚCÍ OBDOBÍ 2020

Zemský hřebčinec Tlumačov  s.p.o. nabízí pro letošní připouštěcí sezónu možnost zapůjčení plemenného hřebce  2943 Dahoman IV- CZ /Tamarix na připouštěcí stanici.

 

V případě Vašeho zájmu, je možnost po předchozí domluvě, zapůjčení tohoto hřebce k přirozené plemenitbě pro připouštěcí období 2020. 

 

Veškeré další informace poskytne  Ing. Ondřej Mamica Ph.D - 775 224 728.

 

Pokud dojde k vzájemné dohodě do konce tohoto týdne, bude ještě možné v tištěném seznamu plemenných hřebců pro rok 2020 uvést stanici, kde hřebec bude působit.  

 

 Dočasné přerušení aktualizace PK-online

Z důvodu zavádění nového informačního systému v ÚEK v němž  je vedena databáze ústřední evidence  koní nebude několik následujících týdnů aktualizovaná naše PK on-line.  Děkujeme za pochopení.

 

 

 PF 2020Zápis z jednáni RPK ze dne 27.11.2019, Olomouc

Dne 27.11.2019 proběhla schůzka RPK Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s., v Olomouci.

Zápis naleznete zde...Zápis ze členské schůze Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s.

Dne 9.11.2019 proběhla ve Výskytné nad Jihlavou členská schůze Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s. Zápis naleznete zde...UPOZORNĚNÍ - ŽÁDOST O OPRÁVNĚNÍ K PLEMENITBĚ NA ROK 2020 + PŘIPOUŠTĚCÍ REJSTŘÍKY 2019

Upozorňujeme majitele plemenných hřebců, že do 25.11.2019 je nutno zaslat žádost o oprávnění k plemenitbě pro sezonu 2020. 

Prosíme také majitele plem. hřebců o zaslání vyplněných připouštěcích rejstříků za rok 2019 , a to nejpozději do 30.11.2019.

 

Zasílací adresa:

Osoba: Kavka Radomír
Adresa: Hřbitovní 537, 687 22 Ostrožská  Nová Ves
Telefon: +420 725 401 441
Email: kavka@sharr.cz , v kopii na shagyaarab.org@seznam.cz

 

Děkujeme.Zápis ze schůze předsednictva 25.9.2019, Horoměřice

Dne 25.9.2019 se konala schůze předsednictva Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s. v Horoměřicích.

ZÁPIS HOROMĚŘICE  zde.

 POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI Svazu chovatelů Shagya Araba v České republice, z.s.

Dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi Svazu chovatelů Shagya Araba v České republice, z.s., která se koná v sobotu 9.11.2019 od 10:30 hod. 

Místo konání: Hostinec Pod Lípou, Vyskytná nad Jihlavou č.p.55, 588 41

(sjezd z dálnice D1 směr od Prahy č.104 a od Brna č.112)

Těšíme se na Vaší účast.

POZVÁNKA

 Pozvánka na konferenci "Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR"

Vážení chovatelé,
níže Vám přikládám pozvánku na konferenci "Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR", která se uskuteční 8.11.2019 na Mendelově univerzitě v Brně. Dále níže najdete i seznam přednášejících společně s tématy jednotlivých přednášek.  
 
 


ČASOVÝ HARMONOGRAM KE SVODU KLISEN A VZ, TLUMAČOV

Svod klisen a výkonnostní zkoušky se uskuteční dne 12.10.2019 v Tlumačově.

Orientační časový harmonogram:

10:00 výkonnostní zkoušky klisen

12:00 - 14:00 zápis klisen do PK

14:00 přednáška na téma "REPRODUKCE KONÍ SPOJENÉ S INSEMINACÍ", přednáši Ing.Ondřej Mamica

Prosíme všechny majitele koní, aby měli nachystaný průkaz původu koně se všemi náležitostmi.Propozice - KMK ve vytrvalosti - Kolesa 19-20.10.2019

Přikládáme ropozice pro soutěž mladých koní ve vytrvalosti - KMK Kolesa 19-20.10.2019

V soutěži stupně L, resp. S bude vyhodnocena soutěž pro mladé koně A, resp. B.

Podmínky pro soutěže pro mladé koně jsou následující:

Jsou určeny pro koně ročníků 2014, 2013, 2012, bez rozlišení plemenné příslušnosti. Avšak pouze koně narození v rámci plemenných knih Shagya - arab a OR 1/1 mají nárok na finanční příspěvek od chovatelských svazů (v případě importovaných koní plemene arabský plnokrevník platí, že kůň musí být v době přihlášky zaregistrován v ACHPAK ČR). Přihlašovatel, který má zájem o hodnocení koně v Soutěži pro mladé koně, při prezentaci odevzdá fotokopii potvrzení o původu koně.

PROPOZICE ke stažení

 Pozvánka na výstavu „KŮŇ“ v Lysé nad Labem

Od pátku 20.9. až do neděle 22.9.2019 budou opět otevřeny brány výstaviště Lysá nad Labem  koním.

Pořádá se již šestadvacátý ročník nejstarší středoevropské výstavy koní určené všem příznivcům jezdeckého sportu, vozatajství, drezury, ale i samotného chovu koní.

Náš Svaz zde předvede chovatelskou kolekci klisen koní plemene Shagya arab.

Najdete zde i prezentační stánek Svazu sloužící k propagaci našeho plemene a k seznámení návštěvníků s činností Svazu. Zde je také možnost poskytnout bližší informace o chovu Shagya araba a zodpovědět další případné dotazy návštěvníků.

Výstava je otevřená v pátek a v sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli pak od 9 do 17 hodin.

Přijeďte nás podpořit a strávit příjemný den v krásném prostředí areálu výstaviště v Lysé nad Labem.

Těšíme se na Vás !!!!!!!!!

Vice informací na https://www.vll.cz/kun

 SMUTNÁ ZPRÁVA - OPUSTIL NÁS PAN OTTO DLABOLA

Vážení chovatelé
tento týden dorazila velmi smutná zpráva. Ve věku nedožitých 91 let nás opustil pan Otto Dlabola.  Byl zakladatelem a  dlouholetým prezidentem  Svazu chovatelů Shagya araba v ČR, velkým znalcem historie chovu koní nejen na českém území, byl také autorem 3 svazků Plemenných knih Shagya araba v ČR a  mnoha dalších odborných článků o koních. Pro mnohé byl také blízkým člověkem a přítelem.
 


VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY + ZÁPIS KLISEN 12.10. 2019 V TLUMAČOVĚ

Upozorňujeme zájemce o výkonnostní zkoušky, že se nám opět naskytla možnost uspořádat letošní druhé VZ v areálu ZEMSKÉHO HŘEBČINCE TLUMAČOV + současně bude probíhat i zápis klisen do PK, a to v sobotu 12.10.2019.

Případné zájemce o VZ a zápis prosíme o zaslání přihlášky k výkonnostním zkouškám a zápisu co nejdříve,  ale nejpozději do 15.9.2019.

Majitele klisen upozorňujeme na možnost získání národní dotace ve výši do 7.000,- Kč pro 4 letou klisnu, která úspěšně absolvuje všechny části VZ. Zájemci o tuto dotaci to musí písemně  uvést do přihlášky k výkonnostním zkouškám.

Současně bude probíhat přednáška na téma "REPRODUKCE KONÍ SPOJENÉ S INSEMINACÍ", přednášejicí Ing.Ondřej Mamica.

Časový harmonogram bude upřesněn koncem září.

 

PŘIHLÁŠKA K VÝKONNOSTNÍM ZKOUŠKÁM

ŽÁDOST K ZÁPISU KLISENFOTKY Z NÁRODNÍ PŘEHLÍDKY SHAGYA ARABŮ V KRÁLOVICKÉM DVOŘE

Odkaz na galerii fotografií ke stažení z XXVII.Národní přehlídky koní plemene Shagya Arab od oficiální fotografky Martiny Burianové (www.martinaburianova.cz).

 

FOTOGRAFIE NA ZONERAMA KE STAŽENÍ

 


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  > >>

 
 

 

 
 

 
         shagyaarab.org@seznam.cz                                                 
 


© Web4ce 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat