Pozvánka na volební členskou schůzi Svazu chovatelů Shagya Arab v České republice, z.s., 26.6.2021 Bědovice

Dobrý den,

do přílohy níže přikládáme pozvánku na volební členskou schůzi Svazu chovatelů Shagya Arab v České republice, z.s., která se koná v sobotu 26.6.2021 od 10:00 hodin. Místo konání je Lesní statek Bědovice, Bědovice, 517 21 Třebechovice pod Orebem.

https://lesni-statek-bedovice.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

https://maps.app.goo.gl/RcWs2RJx4KGM2D8T6   

 

Pozvánka na volební členskou schůzi zde...

 XXIX. Národní přehlídku koní plemene Shagya Arab, PROPOZICE + PŘIHLÁŠKA

Dobrý den,

do přílohy přikládáme propozice a přihlášku na XXIX. Národní přehlídku koní plemene Shagya Arab, pořádanou Svazem chovatelů Shagya Arab v České republice ,z.s., která se koná v sobotu 31. července 2021, Jezdecká škola Equus Kinsky, Hradištko u Sadské 126, 289 12 Sadská.

 

Dále v pátek 30.7.2021 před přehlídkou budou dle zájmu chovatelů probíhat zápisy klisen do PK a případný předvýběr hřebců.

 

Na neděli 1.8.2021 od 8:00 do 14:00 hodin je předběžně domluveno drezúrní soustředění pod vedením Libuše Půlpánové. Soustředění bude obsahovat teoretickou a praktickou výuku s koněm. Soustředění pro členy a účastníky přehlídky je zdarma. Počet účastníků je omezený. Cena ustájení na neděli je 700,-/den. Případné informace na tel.605309132, 721991123.

 

Přeji pěkný zbytek dne.

 

PROPOZICE + PŘIHLÁŠKAPlemenný hřebec 1698 KOHEILAN XIII-CZ SHERKEL

Plemenný hřebec 1698 KOHEILAN XIII-CZ SHERKEL je aktuálně k dispozici u P. Pártlové (tel: +420 731 530 971), Hranice 12. Možno je i ustájení klisny (box/výběh) a plnou péčí. Hřebec bude na místě připouštět pouze dočasně, proto pokud má z dané oblasti někdo zájem, je potřeba jednat rychle.Svod koní plemene Shagya arab

Zájemci o zápis klisny do PK nebo předvýběr hřebce se mohou přihlásit u Petra Hájka na svod koní plemene Shagya arab dne 12.6.20201. Současně je nutné tuto informaci sdělit vedení PK- Blanka  Kytlicová, zaslat žádost o zápis klisny (předvýběr hřebce) a zaplatit předem dle aktuálního ceníku.

S pozdravem

Svaz chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s.

 Národní hřebčím Topolčianky slaví 100 roků od založení

 

Informace ohledně veterinárních podmínek a přihlášek budou včas upřesněny, dle aktuální Covidové situace.

 

Vzhledem k rozsahu akce doporučujeme případným zájemcům účast s koněm předem konzultovat s vedením svazu přes e-mail shagyaarab.org@seznam.cz.

 

S pozdravem

 

Svaz chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s.SEZNAM HŘÍBAT ROČNÍK 2020

K nahlédnutí vkládáme vypracovaný kompletní :Informace

Předsednictvo na svém posledním jednání rozhodlo o dalším uspořádání svazu. Vzhledem k tomu, že zvolenému předsednictvu skončil k 27.2.2021 mandát a v posledním roce nebylo možné uspořádat členskou schůzi, bylo rozhodnuto dle platné legislativy, že svaz dále administrativně budou zastupovat předseda - Adam Zagóra a hospodář Petra Teperová. Předsednictvo zvážilo možnost konat volby do předsednictva korespondenční formou, ale nakonec se přiklonilo k přechodnému zastoupení výše zmíněněnými. Předseda spolku byl pověřen uspořádáním volební členské schůze v nejbližším možném termínu. Členové předsednictva rovněž pokračují v přípravě XXIX Národní přehlídky v termínu 31.7.2021 v areálu Equus Kinsky v Hradišťku u Sadské.Zápis z jednání revizní komise ze dne 17.4.2021, Třebihošť

Revizní komise Svazu chovatelů Shagya-araba v ČR se sešla dne 17.4.2021 v Třebihošti. Zápis naleznete zde ...Podmínky pro účast koní na hromadných akcích - sportovních či chovatelských pro rok 2021

(vyžadováno i v případě připouštění a přesunu mezi stájemi)

 
- kůň musí mít ukončenou primavakcinaci EHV
nebo
- kůň musí mít negativní PCR test (vhodné u koní, kteří se během sezóny nechystají na žádný další výjezd. Platnost 10dní)
 
1. Vakcinace
v ČR registrované vakcíny
 
Bioveta
BioEquin H (EHV1) primavakcinace sestává ze tří dávek: první - druhá po čtyřech týdnech - třetí po třech měsících. Revakcinace každých 6 měsíců.  Vakcinace březích klisen 2., 5. a 9. měsíc březosti, vakcinace hříbat v cca půl roce.
 
BioEquin FH (influenza + EHV1) primavakcinace sestává ze tří dávek: první - druhá po čtyřech týdnech - třetí po třech měsících. Revakcinace každých 6 měsíců. Vakcinace březích klisen 2., 5. a 9. měsíc březosti, vakcinace hříbat v cca půl roce.
 
Equip EHV (EHV1+EHV4) - (aktuálně celoevropsky problém s distribucí) - aplikace dvou dávek v intervalu 4-6 týdnů, revakcinace jednou dávkou po 6ti měsících. Vakcinace březích klisen jednou dávnou v 5., 7. a 9. měsíci březosti, vakcinace hříbat v cca půl roce.
 
 
2. PCR test
Odběr vzorků pro PCR vyšetření na detekci koňského herpsviru musí provést veterinární lékař. Vzorek musí být odebrán tak, aby nedošlo k jeho kontaminaci vnějším prostředím, zabalen, označen a spolu se žádankou doručen do laboratoře. Pro vyšetření je možné využít Státní veterinární ústavy nebo soukromé laboratoře, pokud toto vyšetření nabízejí. Platnost testu deset dní


Veselé VelikonocePlná moc

Plná moc k zastoupení Svazu chovatelů Shagya araba v České republice,z.s. podepsaná Ing.Adamem Zagórou a Petrou Teperovou

 Upozornění na blížící se termín uhrazení členského poplatku na rok 2021

Dobrý den,

upozorňujeme členy na blížící se termín uhrazení členského poplatku na rok 2021.

  •  člen přispívající  500,- / rok
  •  člen řádný  1.000,- / rok 

Poplatek je třeba uhradit nejpozději do 28.2.2021 na bankovní účet svazu, číslo 1301346309 / 0800.

 

Při platbě vždy uvádějte  variabilní symbol = uvedené Vaše telefonní číslo spolu se slovní identifikací platby, jinak je možné, že Vaše platba nebude identifikována !!!

 

Ten kdo nemá řádně a včas uhrazený členský poplatek nemá nárok na čerpání svazových výhod.

 

Pokud máte poplatek již uhrazený považujte prosím tento e-mail za bezpředmětný.

Děkujeme.

 

S pozdravem

 

Svaz chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s.

 Volby do předsednictva a revizní komise SChShA v ČR.z.s.

Vážení členové Svazu chovatelů Shagya araba v ČR, z.s.

vzhledem ke končícímu volebnímu období předsednictva a revizní komise si dovolujeme oslovit uchazeče, kteří mají zájem kandidovat na tyto pozice (předsednictvo, revizní komise), 

aby nám oznámili svojí kandidaturu na níže přiloženém formuláři.

Na jednání předsednictva v Hradišťku u Sadské byla 28.1.2021 ustanovena návrhová a volební komise ve složení: Ing. Kateřina Kumble, Ing. Aleš Musil, Vladimír Cerman.

Tímto žádáme zájemce o kandidaturu do předsednictva nebo revizní komise svazu o zaslání  návrhu nejpozději do 20.2.2021, na e-mail  katka.pultrova@me.com 

Kandidatury následně budou zveřejněny na stránkách svazu.

Dle platných stanov mohou volit a být do orgánů spolku voleni pouze řádní členové.

Nové předsednictvo a revizní komise bude volena v nejbližším možném termínu s ohledem na vládní nařízení. 

 

Děkujeme - předsednictvo svazu

 

 

FORMULÁŘ - KANDIDATURA

 

 


Zápis z jednáni předsednictva ze dne 28.1.2021, Hradištko + SAZEBNÍK POPLATKŮ NA ROK 2021

Dne 28.1.2021 proběhlo jednání předsednictva Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s., v Hradištku u Sadské.

Zápis naleznete zde...

SAZEBNÍK POPLATKŮ 2021

 PF 2021Článek v časopise Jezdectví - shrnutí XVIII. Národní přehlídky Shagya arab ve Velké Chuchli

 

V říjnovém čísle časopisu Jezdectví vyšel kompletní článek, kde je shrnuta letošní XVIII. Národní přehlídka koní pemene Shagya arab 2020, Chuchle Aréna Praha.

Text napsala Ing.Blanka Kytlicová.

ČLÁNEKŽádost na odměnu za sportovní výkonnost koně v sezóně 2020

Dobrý den,

upozorňujeme členy Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s. a současně majitele koní tohoto plemene , kteří se v sezóně 2020 zúčastnili oficiálních závodů ve sportovních disciplínách uznaných a hodnocených ČJF v rámci ČR a mají zájem o vyplacení odměny za sportovní výkonnost koně, aby vyplnili a odeslali tuto žádost do 30.11.2020 na adresu uvedenou v žádosti. Pro vyplacení odměny je nutné mít splněné veškeré povinnosti a závazky vůči svazu dle stanov a k vyplněné žádosti dodat kopii výsledkových podkladů ze stránek ČJF.

 

Žádost na odměnu za sportovní výkonnost koně v sezóně 2020

 

S pozdravem

 

Svaz chovatelů Shagya Araba v České republice, z.s.

 

 UPOZORNĚNÍ - ŽÁDOST O OPRÁVNĚNÍ K PLEMENITBĚ NA ROK 2021 + PŘIPOUŠTĚCÍ REJSTŘÍKY 2020

Upozorňujeme majitele plemenných hřebců, že do 25.11.2020 je nutno zaslat žádost o oprávnění k plemenitbě pro sezonu 2021.

Prosíme také majitele plem. hřebců o zaslání vyplněných připouštěcích rejstříků za rok 2020 , a to nejpozději do 30.11.2020.

 

Zasílací adresa:

Osoba: Ing. Blanka Kytlicová
Adresa: Dolní Smržov 8, 679 61 Letovice
Telefon: +420 605 309 132
Email: shagyaarab.pk@seznam.cz, v kopii na shagyaarab.org@seznam.cz

 

Děkujeme.

 Předání vedení plemenné knihy Shagya araba v ČR

Na základě zápisu on-line rozhovoru předsednictva ze dne14.10.2020 bod 3):
                                                                    
                                                                    3) Vedení PK
Předsednictvo vzalo na vědomí žádost Radka Kavky o předání vedení plemenné knihy Shagya araba vČR. Pro další vedení PK byla navržena Ing. Blanka Kytlicová. Ta převzetím souhlasí, předsednictvo jednohlasně tuto volbu schválilo a PK převezme od 1.11.2020. Předsednictvo zajistí provedení změn na příslušných formulářích a bude informovat o změně ÚEK
 
došlo dne 28.10.2020 k předání dokumentace k vedení PK ShA Radkem Kavkou Ing. Blance Kytlicové, která dokumentaci převzala a od 1.11.2020 bude tuto administrativu vykonávat. Zároveň bylo zasláno  "Zmocnění k vedení PK ShA"  na UEK Slatiňany.
 
S veškerými žádostmi, které se týkají PK ShA, se proto prosím obracejte a korespondenci zasílejte na Ing. Kytlicová Blanka, Dolní Smržov 8, 679 61 Letovice, email: shagyaarab.pk@seznam.cz, telefon +420 605 309 132.


Zápis z jednání RPK a předsednictva svazu

Dne 9.10.2020 proběhla schůzka RPK Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s., 

Zápis z jednání naleznete zde...

 

Dále proběhl dne 14.10.2020 on-line rozhovoru předsednictva svazu.

Zápis z jednání naleznete zde...

 


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  > >>

 

SAZEBNÍK POPLATKŮ 2022 !

 

pk-online

 

 

HLAVNÍ SPONZOŘI:

 

 

 

 

DALŠÍ SPONZOŘI:

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNER:

 

 
 

 

 
 

 
         shagyaarab.org@seznam.cz                                                 
 


© Web4ce 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat