Usnesení ze členské schůze + zápis ze schůze předsednictva, Choťovice

Dne 8.4.2017 proběhla v Choťovicích členská schůze Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s.
usnesení a zprávu o hospodaření za rok 2016 naleznete zde...

Zápis ze schůze předsednictva Svazu chovatelů Shagya araba v ČR,z.s., CHoťovice zde...Návštěva hřebčína v Topolčiankách

Vedení Svazu chovatelů Shagya arabů se podařilo ve spolupráci s Ing.Emilem Kovalčíkem  domluvit návštěvu hřebčína v Topolčiankách  v sobotu dne  6.5.2017

Na programu je prohlídka hřebčína,  plemenných hřebců  i ostatních kategorií, hlavně plemene Shagya Arab.

Sraz účastníků  6.5.2017 v 10:30 u hlavní budovy hřebčína v obci Topolčianky.

Prosím případné zájemce o nahlášení počtu účastníků do 30.4.2017 na email adam.zagora@seznam.cz , nebo na tel: 774 939 112.Zpráva o činnosti revizní komise ze dne 11.3.2017

Dne 11.3.2017 proběhla schůzka revizní komise Svazu chovatelů Shagya araba v ČR, z.s v Rozkoš u Humpolce

Zápis naleznete zde...UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE !!!

HŘEBEC 2040 Jussuf V-CZ (Festival) 

TENTO HŘEBEC OD 6.4.2017 NEPŮSOBÍ V PLEMENNÉ KNIZE SHAGYA ARABA V ČESKÉ REPUBLICE.  DŮVODEM JE ŽÁDOST MAJITELE V ÚEK O VÝJMUTÍ  HŘEBCE Z ČESKÉ PLEMENNÉ KNIHY SHAGYA ARABA A ZÁPIS HŘEBCE DO PLEMENNÉ KNIHY RAKOUSKÉ.Zápis ze schůzky RPK 14. března 2017 v Praze

Dne 14.3.2017 proběhla schůzka RPK Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s., v Praze.

Zápis naleznete zde...POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Svazu chovatelů Shagya Araba v České republice, z.s.

Dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu Svazu chovatelů Shagya Araba v České republice, z.s., která se koná v sobotu 8.dubna 2017 v 11.00 hod. 

Místo konání je HOTEL NA FARMĚ, Choťovice 134,289 05 Žehuň (Žehuňská obora), okres Kolín (www.hotelnafarme.cz), (sjezd na 50 km D 11 směr Žehuň – Chotovice)

Pokud se řádný člen na VH nemůže dostavit, může dát plnou moc svému zástupci pro možnost hlasování, ale pouze v případě, že je zástupce řádným členem. Pro tuto situaci je níže vzor formuláře „Plná moc“ k vyplnění pro fyzické osoby a právnické osoby.

Prosíme také o vyplnění „Formuláře pro aktualizaci údajů pro FO a PO“ a poprosíme o naskenování zpět na email.: shagyaarab.org@seznam.cz, nebo odevzdání na VH. Důvodem je aktualizace členské základny pro rok 2017.
 

POZVÁNKA

PLNÁ MOC PRO FO

PLNÁ MOC PRO PO

FORMULÁŘ PRO AKTUALIZACI ÚDAJŮ PRO FO

FORMULÁŘ PRO AKTUALIZACI ÚDAJŮ PRO PO

 

Děkujeme a těšíme se na Vaší účast.

 Vkládání fotek do PK online

Vážení chovatelé, již na podzimní členské schůzi jsme vás informovali o spuštění implementace vkládání fotek do PK online.

 

Každý jedinec může mít pod svým jménem až 2 fotografie (v zootechnickém postoji + nějaká reprezentativní fotografie - hlava , pohyb).

 

 

Pro lepší orientaci je nutné každou posílanou fotografii pojmenovat jménem koně.

 

Fotografie koní, můžete zasílat e-mail daubnerova.m@centrum.cz

 SEZNAM PLEMENNÝCH HŘEBCŮ PRO PŘIPOUŠTĚCÍ SEZÓNU 2017

Vážení chovatelé,

představujeme Vás aktální seznam plemenných hřebců s oprávněním působit v plemenné knize Shagya Arab pro připouštěcí sezónu 2017.

SEZNAM PLEMENNÝCH HŘEBCŮ 2017SAZEBNÍK POPLATKŮ NA ROK 2017

Dne 6.2.2017 v Martinicích byl schválen předsednictvem Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s. sazebník poplatkůna rok 2017.

Nárok na členskou sazbu má pouze člen, který má včas a řádně uhrazen členský poplatek a v termínu splněny všechny závazky a povinnosti člena dle stanov svazu. Pokud tomu tak není, budou veškeré služby poskytnuty pouze za sazby nečlena !!!
 
 
 

 UPOZORNĚNÍ NA ZAPLACENÍ ČLENSKÝCH POPLATKŮ NA ROK 2017

Upozorňujeme všechny řádné a přispívající členy, že se blíží termín uhrazení členských poplatků na rok 2017.

 

Členský poplatek - řádný člen -   800,-

Členský poplatek - přispívající člen -   400,-

 

Ten kdo nebude mít řádně a včas urazený členský poplatek nemá nárok na čerpání svazových výhod.

Poplatek je třeba uhradit nejpozději do 28.2.2017 na bankovní účet 130 134 6309 / 0800.

 Zápis ze zasedání RPK ze dne 17.1.2017, Praha - Suchdol

Dne 17.1.2017 proběhlo zasedání RPK v Praze, ČZU Suchdol.

Zápis naleznete zde...Zápis klisen na Moravě

Dne 26.11.2016 proběhl na Moravě zápis klisen do plemenné knihy Shagya Araba

Bližší informace o zapisovaných klisnách v příloze níže.

Zápis klisen na Moravě ze dne 26.11.2016

     Vyjádření RK k podnětu PhMr. Václava Ušáka ze dne 14. 12. 2016

1.      Dle platného ŘPK plemene Shagya-arab v ČR (13.1.2.) se označují i hříbata s větším podílem arabského plnokrevníka (více než 9 plnokrevných předků ve IV. generaci), přestože na Valné hromadě dne 7. 11. 2015 v Rozkoši u Humpolce (viz web – dokumenty/zápisy) bylo oznámeno členům Svazu, že se tato hříbata již nadále pálit nebudou.

 

2.      Pokud SCHShA ČR tato hříbata označovat nemůže (např. z důvodu nadřazených právních norem – Plemenářský zákon), je jeho povinností provést změnu ŘPK. Tuto změnu by mělo navrhnout Předsednictvo svazu na nejbližší Valné hromadě.

 

3.      RK navrhuje, aby do doby, než se provede změna ŘPK, RPK zvážila označování hříbat s více než 9 plnokrevnými předky ve IV. generaci, pokud s tímto bude souhlasit ASCHK ČR, která vede PK Arabského koně, do jejíž kompetence tato hříbata spadají.

 

4.      RK doporučuje Předsednictvu SCHShA ČR dotázat se vedení ISG na problematiku označování hříbat, která mají více než 9 arabských plnokrevníků ve IV. generaci.

 

5.      RK doporučuje členům SCHShA pečlivé zvážení původu připouštěných zvířat, aby výsledkem jejich chovatelské činnosti byl prospěch plemene Shagya-arab.

 Žádost revizní komisi o prošetření porušení řádu PK

Dne 14.12.2016 přijala RK žádost o prošetření porušení řádu PK funkcionáři svazu adresovanou jí panem Václavem Ušákem. Touto žádostí, týkající se odmítnutí registrace zatím blíže nespecifikovaných hříbat našim svazem, se RK začala neprodleně zabývat.Zápis ze zasedání předsednictva ze dne 19.11.2016 v Rozkoši u Humpolce

Zápis k přečtení naleznete zde...Zápis z jednání revizní komise ze dne 19.11.2016 Rozkoš u Humpolce

Revizní komise Svazu chovatelů Shagya-araba v ČR se sešla 19.11.2016 v Rozkoši u Humpolce. Zápis naleznete zde ...NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ 2017 - formát A3

Upozorňujeme na možnost zakoupení nástěnného kalendáře - formát A3 - na rok 2017 s fotkami koní - vítězů jednotlivých skupin- z XXIV.Národní přehlídky koní plemene Shagya araba v Humpolci. Kalendář lze  na dobírku objednat u Ing.Blanky Kytlicové (blanka.kytlicova@seznam.cz, mob.605 309 132)

Cena kalendáře 100,-Kč/kus + poštovné cca 80,-Kč.PŘIPOUŠTĚCÍ REJSTŘÍKY PLEMENNÝCH HŘEBCŮ ZA ROK 2016

Prosíme majitelé plemenných hřebců o zaslání vyplněných připouštěcích rejstříků za rok 2016 , a to nejpozději do 30.11.2016.

 

Zasílací adresa:

MVDr. Jana Pašková,  Krašovice 77,  330 13  Trnová

email: ja.paskova@seznam.cz

tel.: +420 775 343 634UPOZORNĚNÍ !!!

Upozorňujeme majitelé plemenných hřebců, aby do 25.11.2016 zaslali vyplněný formulář "Žádost o oprávnění k plemenitbě pro hřebce na rok 2017" formulář naleznete zde

 

Zasílací adresa:

MVDr. Jana Pašková,  Krašovice 77,  330 13  Trnová

email: ja.paskova@seznam.cz

tel.: +420 775 343 634

 

U členů Svazu chovatelů Shagya araba v České republice,z.s. je podmínkou zaplacení členského poplatku na aktuální rok (2017).

Za udělení výběru hřebce na příslušný rok platí člen svazu 500,-Kč, nečlen 2000,-Kč.

Platbu je možné provést na účet 1301346309 / 0800, při platbě vždy uvádějte variabilní symbol = uvedené telefonní číslo na žádosti spolu se slovní identifikací platby!!!

Pokud nebude provedena platba zároveň s podáním žádosti o výběr na rok 2017, nebo nejpozději do 15.1.2017 nebude žádost akceptována a hřebec nebude uveden v seznamu hřebců na rok 2017 !!!

 Zápis klisen do PK za rok 2016

Zapsáno bylo 22 klisen, z toho 8 klisen na svodu v Pohorské Vsi a 14 klisen na přehlídce v Humpolci.

Seznam zapsaných klisen do PK za rok 2016


<<  <  1  2  3  4  5  6  > >>

 

pk-online

 
 

 

      
         

 

 

 
         shagyaarab.org@seznam.cz                                                 
 


© Web4ce 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat